Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Ι Ϊ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «η» ΜΠΑΣΚΕΤ Σω”
Η ΜΜΜ δΙελυσε 3-0 _ ε~
την ΡωσΜ να" πήρε την  1 '
πρωτα στον 2ο απλο
Πλήρωσε ο £ΦΗΜεΡΙΔΑ
«ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΒθΥ|(»
ε με Ήρα Ρ
ν )ἑΞἐΟνὁ ία με·νε
7_ στα 0-0 με την
. 7 μ 7" 7 · σβακίακα·
. Ἡ Με· πέρασε ως δεύτερη
ΜΜΜ παίρνει την Ισοτπ1λίν (2,75) να την νρωτνὶ κόντρα στην '(ροοΙνι
α _| σ
ρ · .· · δ ο “ Ι Δ Ι;
 1: 5 ἔἑἔἑΞνἙ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5467 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ·  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
κ.  γ Πωσ· είνα· υποψήΦΙο·  ` Αν “
Απερλάν
Σά πος
κα· κλαρκ
μα τη ¦ 
θέσηῖσσ .
στόπερ!
αποτελεΙμἰα από
τη· εωλσγές τα·
ΞἔἐἑακΜ Ρα
"Φ 0.·
. Γ κο κίΠερ. 
κέντρο άμυνας
η καιαριστε ό
στηΜστ“ εξτρέμ θέ ει
. - να καλύψε| Μ·
 β Δ·σὐδης·
 ο ΡομΠέρτο
Εσααν·όλκαιΜΜ·εἔ; ς  ,ε ΜωΜεοεΣΗΠΝΝΑγΠΡ _ `Μ3 . οΣίλα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα