Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Άγρια επίθεση στους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. Καττακα8: γ έ) Μωβ τα εθναε όταν £εκαααμε τα 1.000 Χρόνια ταυ Βα2αντίαυ
0εοκρατικό
σουλτανατο
Σε μια χώρα που βυθίζεται στο πυκνό σκοτάδι του ισλαμισμ,ού
-ΜὰειαωΜ.9
0ιδικπγόροι μπλοκαρουν "ΜΗΝ Η "ο" 0ρίλερμετπΖωπ Γεωργαντό
πε υποθέσειε του Δημοσίου ΠΜ" ΜΗ” Π"- που αποκαλυΨε το σκανδαλο
και του8 πλειστηριασμου8! ΜΜΕ! - ΒΒΜΑΤ. με το ελλειμμα
Συνεχίζουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου τις κινητοποιήσεις Μαύρο τζιπ την παρακολουθούσε στην εθνικη οδό και εμτους. με αποχή από τις υποθέσεις που αφορούν το Δπ-   βόλισε το αυτοκίνητό της. «Σὡθηκα από θαύμα. θελουν να
μόσιο και τις τραπεζες. ι? α . Ε ΜνΜΜ Μ Ἡ μου κλείσουν το στόμα» καταγγέλλει στη «δημοκρατία». 8
Διπλό Χτύπημα! Του8 κόβουν παροΧε8¦ ῖ008 Ζητούν επιστροφη αποΖπμιὡσεων
ΠΑΝ0Ρ00Δ0ΞΗ
0ι απόντεε
έκλεψαν τπν
παρόστασπ
“ ζ_ Τα μηνύματα ενότη
τας, οι επικρίσεις για
Ι χ ·<-Ν» ·χ¦ςΊ_ ,“'
ς, . ι*~χ·δ| - “ ~ _ .4
όσους δεν · χ · ¦· . Χ
πηγανκαιτο - 
προσκύνη- ί γ'
μα του Προ- τ _ θ! ·
κόππ Παυ- `_ ι; _ ί .
λόπούλου Με γ
Ι. 4' _~: ¦ :Σα ` Ι
εντος του Χ Ζ 4,' ' _ ω '
( ` κι ` τ
ι! · _χ α
ναού. τε ε ¦ 
ί.» τ
ΠΑΝΕΛΛΑΔ'κΕΣ Μ
0ι περισσότερε8
βαθμολογίε8 Ι Δ Ξ
μεταξύ 10 και 15
τ·ΜωΜωΜΜ 82.000 λιγότεροι φαω αυτοί που δικαιούνται δωρεαν διακοπε8¦ εκδρομε8¦ θεατρο και
Μ Μ" '° βιβλία - 88.000 καλούνται να δώσουν πίσω ποσό που εισεπραΕαν την περίοδο 2008-2008
Σοκ! Πτωσπ θανατου “ῳωωωυ
για εννιαΧρονο
στον «αγριο» Βουραῖκό Π !Π»ἔ1ΜΔ
του Με  _
Παρουσία του Γιούνκερ Ωω ΜμΕ! · 'Ι Η" ΞΕ"0|Έ
. _ “90" "ἐξ το (νέο) ΔΣ. ϊ0ΙΙ ΣΕΒ! Με Μ @το οικω _ 
ΜΔὲ; τον ο:: Ποια ονόματα ακούγονται για το συμβούλιο. 7 “ω “ 4  
Εκδαλωαα αφιερωμενα στα μεγα όφελασ ταε αανεαιαταμιακόε διδασκαλία8