Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιο Όρος: S.O.S. για Ελλάδα & ορθοδοξία το "δάκρυ του αρχαγγέλου"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ ζ `-: Ϊ. Ἡ 4 γ, ο Έ ΚΑΙ ν ¦ Ν ΓΣ
[ ωχ μΧ /ω 
:_, «ιἶ .__7›νἴ¦..1_.ἰ:¦Π· Μ|1`1¦ “ζμ | ι
-7 7 .κ`· `ρη - ` π#>Ρ·-·| .ν ¦κ“--- 7ἀ7 >
-_· Η! Κ; ρ ϊ > - τ#Ι=Χ ϊ: / χ|Χ ν/ ξ Π ? αν
Πέ λ Ώ Δ Ι ) χ; ι;ἶ¦' έ. 4/ Λ
ια _,_¦_:ι . Μ
21 'ογΝ|ογ Χ Η / :ε
380 ΕΤΟΣ β  8 μ ¦ ,Κ 
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ω ν ο.
(105% 3998 'έν ἡ ῇ Ε ία. ”Θ 
 @ο ω· 'α 
ΣΕΛ|ΔΕΣ 2, 72,27-23
Το ΜΜΜ
Μ=Μ“ Β;" Μ
Μ" ΑΝΤΕΡΜΠΕΡΓ|(
ζ?ἐ¦ὲΉἩἶὲΒἩἩἑἩ '
ΜΒΜ ο ΣΑΜΑΡΑΣ' ΠΗΡΕ Οι ΑγιορείΤ8ς μοναχοί φοβούνται επίθεση τα›ν ΤούρΕΝΤο^Η ΝΑ Δ|^ΛγΣΕ| ΤΗ ΝΔ· κων στη Ροδο, ενω προσευχονται για Την ΟΠΟϋ
ο Βαρθολομαίος προκαλεί Σχίομα στην "Πανορθόδοξη"
ΣΕ/ὶ|ΔΕΣ 3-7