Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Καταργούνται τριετίεςκαι επιδόματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οιι77ι ιΠ8ιι978ι26ιι ιιιιι·ι
 '    ι ι  
 η η ΜΑΧΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ςγ]θ>>
ι” *ι ι ι) ,
-”ι ι.] “έ
` Η ΓΠ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Ε.Τ.»
"ΒΟΜΒΑ" Γ|Α ΤΟΝ |Δ|ΩΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ
ΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ|ΚΟ ΜΝΗΜΟΝ|Ο
|(αταργοῦνται
τριετίε5 και επιδόματα
οι>ιΣτικο ΤΕΛΟΣ για τα
εηιδόματα γαμου, τέκνων,
σηουδὡν, ανθυγιεινής εργασίας
και τις Προσαυξήσεις λόγω
ηροϋηηρεσίας (τριετίες)
ΜΕΓΑΛΟ' Μπηκα
ιν ι 57 24
` Μ ] , _ ., _ . )) Η ΟΥΑΛ|Α [Β-Ο] ΣΚΟΡ'_||Σ|Ξ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗ ΡΩΣ|Α
Τρίτη 2] |ουνἱου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.912 - Τιμη 1,30 έ - νννννν.ε|εΠηενσετμρσε.εν
8 ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΒΓΑΖΟΥΝ
ΓΥΝΑικΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΠΟ ΤΑ 55
Κ ΑΣ.ΦΑΜ
› ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ στα ηροαηαιτουμενα
της αξιολόγησης του Σεητεμβρίου για
καθορισμό κατώτατου μισθού -στα 586€
ή χαμηλότερα- με αηοδέσμευση όλων των
εηιδοματων αηό την Τη |ανουαρίου 2017
μπηκα ΟΣΟ' ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧ0ΝΤΑ| ΑΠΟΦΑΣΗ): ΣΥΝ0ΔΩΝ ή
ΕΡΧΟΝΤΑ|
μειώσεις μισθών
έως 30°/ο για
έγγαμους με 9 χρόνια ηροϋηηρεσία
τα Ταμεία, τι ισχύει για μητέρες
με ΜΜΜ τέκνα
ΑηοκλιΞιΣτικο
Ο' ΕιΔικοΤι-ιΤΕΣ
ΠΑ 3.737
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ
ΑΓΟΡΑ 
@Παμε η
Οι ειδικότητες για τις πως
 γ μ , Άι 3.737 προσληΨειΞοΕΠΒ
«Το φαρόγγι Ι Ι - Τες 
τ0“δΞ8ιιιι0“ “γων·“< -ὲ ι.
ασφαῆές!» νια την Ε-Εὲε
Ξεκινά αμεσα
αιτήσεων, ησια είναι τα κριτηρια
μοριοδότησης
ΣΕΛ|ΔΑ
ΑΝΑΡχικοι κΑιΕΣιΡΕψΑΝ ΒΙΑ ΛκγΡΩιικΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕ|Α & ΤΡΟΛΕΙ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα