Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΔΗΜΟΣ|Ο ΚΑ|
|Δ|ΩΤ||(Ο ΤΟΜΕΑ
ΜἐΜρΜ  
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
Νέεε αποχωρήσειε παικτών
απο τον Ηρακλή
η. ἡ ”Διώ Σ
Μ» .σ·'ιΗΠΜΜ Μ
κι τη· 
Εκ· · “Σ
ΚΥΡ|ΑΚΗ 19 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1082 Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
Μ Σελ 6-8,1Ο,56
Η! ο 
.ι χ .
_ μ Ί ›"
Ν) Η:: Ο ?ι
'τα Α Ώ λ
κ . ` Χ Κ χ, Α
' Καμία απαντηση Παπαθανασακη Ι ι
στιε προτασει8 για διοικούσα  
επιτροπη
' Συνεχίζει το... κρυφτό
ο «Κανα8όε» .. Σελ 11,12
ΧΡΟΝ|Α
ΜΕ Μ|'|ΑΝΕ
«Γενέθλια» στην προεδρία
τησ ΚΑΕ ΠΑΟΚ
|@~ Ρ) 
. _Οη9
¦ ί 4
ΒΕΓΚΛοΣ (ΜΑΗΑΤΖΕΡ ΜΑΚ)
ΣΤΗ «Μ»¦ «ΕΧΟΥΜΕ
ΕΞΟΥΣ|ΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ
Δ|ΑΤ|ΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΝ» Δ
' |του8ηε για το φιλικό του
Σεπτεμβρίου με ΤΣΣΚΑ: Ελπίζω
να γεμίσει το Παλατάκι ω Σελ 5ο
" ΕΟΟ] ΠΟ 7 ς.
Με ΠΑ ΣγΜΦΩΝιΑ
πε ΜΕΤΑτρΑΦ Με ΔΗΜι-ιιΡιΑΔΗ
 ί κ · ΝΑ ΑΝΑΝεηΣι-ι
ΣΥΜΒΟΛΑ|ΟΥ
~ Ο.. -. ¦-  ,“ κ κ εε  - εεε-- - ΜΕΣΩ.- - ¦
 η 'ω Οι Η! Ι :4 ίπ κ] .ί Με ε. Μ' Ι η Η 41 9391 ΜΜΜ ή Η Η Ι Ξ. π Π :9 ί τ [έ Ι 88) . Η Μ Γί ` Μ . Ξ
ὶ Σ ΣΣ Σ Σ ΣΣΣ Σ Σ Σ ΣΣ ΣΣ Σ Σ Σ ΣΣ ΣΣ ΣΣ . Σ Σ ΣΣ ΣΣ Σ 'ΣΣ Σ Σ 'Σ Σ Σ ΣΣ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ` Σ Σ Σ Σ ΣΣ Σ Σ Σ Σ Σ
ωοηι.ο ι.εΑουε · ΒΟΛΕΪ
ΕΛΛΑΔΑ Π0ΥΕΡ'|'0 Ρ|Κ0 Η
α  
ετοιΜιι.
ι·ιΑ ΟΛΑ
' |'|ΩΣ ΑΝΤ|ΜΕΤΩ|'||ΖΕ| Η |'|ΕΝΤΑΜΕΛΗΣ Ε|'||ΤΡΟ|'|Η
ΤΟΥ ΑΡΗ Τ|Σ ΔΕΣΜΕΥΣΕ|Σ ΤΟΥ ΚΑΡΥ|'||ΔΗ
' |'|ΩΣ |'|ΡΟΕ|'Ο|ΜΑΖΕ|'Α| Γ|Α
ΤΟ... ΧΕ|ΡΟΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡ|Ο
' Η ΑΓΩΝ|Α ΤΩΝ |'|Α|ΚΤΩΝ ΚΑ| Ο Δ|ΑΥΛΟΣ
Ε|'||ΚΟ|ΝΩΝ|ΑΣ Σ! Σελ 46,47
' Ο Οντι Νόρι5 στη «Μ»:
«Θα θυμαμαι παντα Ά, ὰ
τον Γκαλη, απίστευτο
ο κόσμοε του Αρη»
' Τι λένε οι μάνατζερ
των Χαγκινε, ΜακΝιλ,
Καββαδα
ΤΜ Σελ 49