Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο: :1
-. Μοιραιοε ο Ροναλντο
 ··Σωοτο5ιχαῖι'οἑνια¦τἩ# .
 όμιλοι 
 εΠ%ὸ“ΉΜ ζ - τι" ¦ ζ _ Δ
 νομου. αν ατο π. Ψ “Ο ο ΜιΛοΒΛινοἐιτΣ οι ΛΕἐ!
ἔ“9ΦσΜ$ και Ο“ΥΥρων·' 7 ; Με τΖογΡιτΣ¦;ο κΕτΣιιΑΕιΑ
 'συ ΜΜΜ ΓιΛ ΛΛΪΦΗ, ΕΝΩ ειιΛΦιι νιιΛΡΕι
_ Ϊ ρΠ0ρτογαλια-ΔυσἘρια (Η) · |ολανὁια-“ἶ ΚΔ' Με ΤΟΝ ΣΕ .|0λε5 οκ Β
ν Μ . ¦ ω Ι ι 
. -ἶΟυγγαρια ι-ι ο Βελγιο-|ρλανὁια 3-0 μεταγραφικε3 εξελιξει5 στο αναλυτικο `
__ Η ._ . ,Μ ν; ὁ :Η 7
, . / 
ρειτορταζ του Νἑκου Κιτσιγιαννιι
Τρελαίνει, αλλα και καθησυχαζει του8 «Ενωσιτε8», ο Σ|ΜΟΕΣ
με το συνέντευξή του στην ιιορτογαλικῇ «Ν Βο|α»
Ἡ- # - Ι Π...ιιιιιιιιιιιοιιι οιινιι . ΝΠ" “““!°κ
· , 7 ιι Ε Ι
 έ ^ὐσσσ κατά του
, _ ΒΛΣ|ΛΕ|ΑΔΗ για το
 - 7 7 μεταγραφή του στην
' ζ ΑΕΚ και διαδικτυακή
κ _ ι _ ι_ Π ι η «ειιιθεοιι» αιιο οιιαὁουε
” του ΠΑΟΚ · «Να  
φτιαξουμε ομα6αραΡ
και να όιεκ6ικἡοουμε
τιτλου8», αιιαντα
ο ίδιοε · ΟΟΥΕΝΣ:
Σαρώνει την αγορα ο ΜΜΜ Αγγελοιιοιιλοε , ' " «Συλλογοε με τεραστια
- Ανακοινωοε και τΖοΣ οογεινΣ ιι Δεκ, υτιογραφουν ιστορια η ΔΕΚ και θα
ΛΑΡΕΝΤΖΛκΗΣ και ΝΤ|Ξ0Ν, αλλα ο μεγαλομέτοχο5 ¦ , ,
ετοιμαζει κι αλλα ΜΕΓΑΛΕΣ ΕκιιΛιιΞΕιΣ εχε' Μωβ" συνεχε'ο»