Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΠΣ“πΗΡεεπηη
Δ/ντιός :η ο. ΝικοΠα'ίῦης 
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
κγριΑκΗ ιο ιογΝιογ Με ο Αα 45983
Δ με· Φ” Ν'“"Μ#ἙΨ = αΜ¦ Ε; . 7 ¦ >ω¦Μ··::·“·υἈ Κωχ
κ Μ ,Μ”_ ,ψΜ2ΜἈΜΜἘ'ἔ ;
ΜΜΜ* .ΑΙΜ °Μ·ν4ω“·“ωῳ¦ η
ΜΒΡ'ΝΛΚΗΣ
ΚΜ "Α Μη ΝΤ! Η Ε¦'|ΑΝ|0Μ
οι καταηανοί είναι ποηυ κοντα στην απόκτηση
του Ρομπέρτο. Μπα συμΦωνα με χθεσινό
δημοσίευμα ενοιαΦεμονται και για τον ' | Δ
. Σέρβο μεσο ο οι ισπανοί κανουν ηόγο για = ~ ν ““ η.
ι όιεμευνητικἑς επαφές με οηυμπιακό και ] η ; ` ί Η Ι ' 2 _ 1- ΜμΕ
Ξ παίκτη. τονίζοντας όμως ότι οι οικονο- ο η.
' μικές απαιτησεις των πρωταθηητών4 Γ
, Μπάσα; μόνο μικρες δεν είναι ί
που~επακιστες 5
 >ῖΦωές ει·Φανί- .' “ “ ί
| :'στηκαναπειηηέ ' η ν ` “ Τ =Γἔἔξἔ==Α η
' Ἑ'ἔ°'. "Μαν τον· ο · ο 4 3 εηΑτιτεΧΝιι·το
πρωτο τουτβαομο Ξ η ϊ ί Δ ανακοίνὡσαν οι η
στα γκρουπ ; ¦ `| μ - 7 . _Αγγεηόπουηοι
· ¦ ¦ - ¦¦ - Ι με πωπω
3 που εστειπαν κ
στο παγκόσμιοΣυνεδριο
Φιηόοηων της;
- «ούρων».
αποΦασίζονταε ί
. να στηρίξουν
'ακόμη πιο ποηυ
τα ερασιτεχνικό ν
' τμήματα του η
οπυμπιακου
Ο :Ε||'ΔΛ ' 5
¦ “ ΜΗ”
ο ιοικησηςΧριστοβασιηη. 7 ο ν  ' ” ; ~ Ἡ '
'ομόόα`των ιωαννίνων στη
Γεγονότα-σταομοί στην
ου ι·Άγιαξ¦της Ηπείρου» '
Γραφει ο ι·ιιιΜιιι: ΜΜΜ: ΜΜΜ: ΜΝ
Δυο' γκαπ πέτυχε ο
¦ _ Λουκακουί48'.“, ι
 . ' 7  7ο·ικαιὲναο
 ·~3ἔ::Ξ:ἐ# 7 η η  “κε-“ΜΝ 
_ 'Σωρισ:εΜ›1 · , ~ 7 η Ψυκῳι·ένΜω ο' 
ό' .πανηγυρίζει παω η _ ηιι·Χρονο.·Μῳ '
4 τα ωηωπω ¦ ί ν ¦ακινσυνηνεπιοετικα .
ί πέτυχε Με( για
Ϊ ; ¦ ~ηιαηανοία. ή
τοΒἑῆΥΙο ' έ ,ε ς η, αν μπόρεσε
~ 7 “ ” ' να αντιδρασει
η μετά το ι-ο·'ῇ
ω κι οβαομους πέσω-5( '1 
~ ουγγροι κρατούν¦στυ Χέρια :τους την ι _|
αν ~ _ >νποόκοιοη;στουτ Με»! ι '> η. 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα