Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
άκου πάλαι! 
"ΒΟΥΡΤΣΛ, ΜΠΑΛΑ ΚΔ' ΤΡΛΜΠΑΛΑ"
ΓΜε Τους ΔπμήΤρπ κωνσναννινίδπ.
Σπύρο Καβαλιερόῖο 8 κώσπι Παπαγεωργίου
ΠΟΙΝΗ (Μ5_Μ
Α Ἡ .- ·' ° 7.; " 7 Α ΚΥΡΙΑΚΗ 19 |ΟΥΝ|ΟΥ 20"5 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.283 Τ|ΜΗ ι €
 ευπο2οι   έ
 ι=πΑΝοε ΜΒ @Ἡ  γι .4
· ' ν ΣΕΛ'ΔΕΣ ο
.ο μ '
ΟΥΤΕ ΝΕ ΜΜΜ' ΔΕ" ΣΗΜΑ" 0 ΡΟΝΜΝΪ0
ΜΠΜΜ·ΔΜ ΜΝ·!ΡΜ'Μ ΜΝΗΜΗ!
ιο Ο Ι
`¦Ο¦;.: _.
 ιιιιιιι>ιιι ιιιειγιιιιεπ γ “ έ
οθἑἩΣ Ξ"^""^ Ν" 2 '“'ιιι'ιιιιΕιικακΕαιιιιαιιοποιοι · πω"
' Εκτο5 ιιλονων Στοουοιοονι κοι ο Τουλοριὁιι5
μετοιου5 Λογο κοικολτοο › Λ. 
'Ανεβοινουν3+Ι «μικρα» “ “ . π η . “Ζ ' ι· Δ ° η
' Ολοκληρωνετοι του κιβροκι6ιι
Οι Παλαι καλυπτουν
· 210% τουετιιοιου',Δ
”συμβολαιου του::
Η Πεσιρίδαυ στα ι 00μ. αμα.
και ιι Βασιλείου στα 400μ.
έπιασαν το όριο
Γ|ΑΝΝΕΝΑ-Ν|ΟΝ
Αύριο Με ι5:30 κλπρὡνει 
γιατον ΠΑΣ στο Γιουρόπα ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΜΗΝ' 'ΝΠ^Ρ""0 · "ΠΛΗΝ 
Π'Ε|ῖΜ||·Μ$ 'ΕΜΗ'
ι' ΚΛΗΣΗ)ΓΥΝΝΛΣῖΗΡ|0|Λ|κ0ΛΥΝΒΗΤΗΡ|Μ|ΠΜΠ0ΜΜ|ἘΜκΗΕΙΗΠΕ|Λ0=Ν_Μ|Ν|ΗΣ 4 
 ΟΛΥΜ|'||Λκ0Υ...   
Β ΠοΛ|ΤΕ|Λ! ξ Ἡ ι
' Το Πρωτο φοιτ αοιηρ|Θχ συλλογου στη χωρο υποσχέθηκε ο προεδροε Με ΠΔΕ
. “ στο παγκοσμιο συνέδριο οργανωμένων
ν ' Αγοροζει τον χωρο γυρω οσο το ποδοσφαιρικο γιιιιεὁο
Π Οχα απο τα Μαλι ο ι . ο
ο"οΜΞἑτΜε στη Μογ¦ὁρΜ ' Αποξιωσε σε μεταγραφς5 του ιιΑοκΙ. τπ5 ΑΕΧ και του Πα|νοΘπναικου
κι" Με ω Πω θεσσαλονίκη ' Τι ειπε για Ρομπερτο και καιιινο. πλησιαζει ο Διουοπ5
' Επίσημο πωλπτἡριο ως” Μακ ' Ϊὲλ05 Ο Βιλὲνα. ερχεται Ο ΜΟρτιν5
.κ'|“