Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
| Ψῇη ' έ?    ΤεΤΔΗΣΤΞΤΣ - ΣχοΑΤΑ - Τ·ΤΤ>οΤ·ΝΩΣΤΤκΑ
Ο ` ~ ` Δ ~] ΡΗ, .. “  '^'Ο··
Ο.. “τ Π· 6|.| 
β  β )
 Ο    υ 
ΜΔ ΜΜΜ
Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΟΥΣ @Μ
Τ|ΜΗ: 1,3Ο Ε
.Τ Η ΤΤ
ΝΟΠΕ!) |.ΕΑΟΟΕ Μ Σελ 45
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΖΑΚΣ|'ΑΝ 3-Ο
' ΝΕΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 |ΟΥΝ|ΟΥ 2Ο1Β
«ο Τ·ΤΑοκ
ΤΗΝ κΑΑγΤΤΞΡΗ 
Τ·ΤΡοΤΑΣΗ ΤΤΑ ΤΟΝ
ΝΤΤεΝΤΣ ΜΤΤο'Τ'κο»
ΓΡΑΦΟΥΝ
οΤ ΤογΡκοΤ
' ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ
Γ|Α Βη ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΡ|ΓΚΩΝΗΣ - ΠΑΣΧΑΛ|ΔΗΣ
ΒΟΛΕΪ ΠΑΟΚ
ΣΟΟΥ ΚΑΛΒΟ
' Εβγαλε μαπα στη μαχη τη8
ΚΟὐβΟΞ κόντρα στη Ν. Καρέα
' Συμφώνησαν
Πανιακί8η8 - Ντίνα8
ΚΑ| ΑΞ|ΟΛΟΓΕ|ΤΑ|
Ο ΣΛΟΒΕΝΟΣ
ΦΟΡ ΓΚΡΕΓΚΟΡ
ΜΠΑΪΝΤΕ
Μ Σελ 45
ΣΤ|ΒΟΣ Σελ 44
Α"  (ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΚΟΣ
η «κοΤ(Τ(ΤΝο» ΑΤΤο ΤΗΝ ΤΑΑΤ= ΣΤΕ^°γ^)=
ΣΤΗ ΡηΣΤΑ ΤΤΑ Το ΡΤο Δ|ΝΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΒΑΡΕΛΑ
ΜΟΝΟ ΑΝ ΜΑΣ
|ΚΑΝΟΠΟ|ΗΣΕ|
ΣΥΣΠΕ|ΡΩΣΗ Η "ΡοΣΦοΡΑ
ΚΑ| ΓΗΠΕΔΟ
Ο' ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΕΑΛΟΠΝΟΟΥ ·
ΠΛΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΑ|ΤΖ|ΑΗ
«ΒΑΕΤ·ΤεΤ» ΣΤΕΦΑΝο κΑΤ·ΤΤΑ ω 35
Γ|Α ΛΟΥ|Ζ ΚΑΡΛΟΣ
ΚΑ| ΚΡΕΣΠΟ
»Τ Σελ 6-11,41,48
Ο ΠΑΟΚ «ΤΑ ΒΡΗΚΕ» ΣΕ ΟΛ! ΜΕΤΤΟ|_Ν |ΞΠΑΝΟ
ΣΤΟΠΕΡ  ΕΧΕ' Δ|ΑΦΟΡΕΣ ἩΤ" ΚΕΙ-ΜΕ
ΗΑΤΤΑ Δ  Η _ .
ΚΑΕ '  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΚΑΛΟΥΣ ΠΑ|ΚΤΕΣ ΚΑ| ΦΟΗΝΟΥΣ
Η... ΕΠΣΜ ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ: ΕΟΝ|ΚΟΣ ΠΥΛΑ|ΑΣ ΚΑ| ΟΜΟΝΟ|Α ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 ΜΜΜ"
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ @7
ΓΕΩΡΓ|ΑΛΗΣ= Ο' ΣΤΟΧΟ'
Γ|Α ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
Σελ33
ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΝ
ΤΟΥ.. ΑΝΟΥΣ
 ΥΠΟΣΧΕΣΕ|Σ
,ο ΑΞ|ΑΣ 2,1 ΕΚ. Ε
Ο' ΜΕΤΟΧΕΣ, ΤΟ ΛΑΝΕ|Ο
ΣΤΟΝ Α.Σ ΚΑ| Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο ΚΑΒΒΑΑΑΣ
ΜΕΧΡΤ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ Τ·ΤΤ>ΕηεΤ ΝΑ
' ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑ
ΣΧΕΔ|^ Τογ ΠΡ|ΦΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕ| Ο ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗΣ
Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ |'|Α Λ|Ο|ΚΟΥΣΑ ΕΠ|ΤΡΟΠΗ
ι ΕΛΛΗΝΑ ΣΕΝΤΕΡ
Σω" "^Ε|ΣΤΗΡ|ΑΣΜ° Τ°γ "εκ" η Το οΝοΝΤΑ Τον Γ|ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
ΕΝΑ' Αγ" "°γ "ΕΡ|ΜΕΝ°γΝ μ ΤΣΜ'ΡΕΑΗ ΤΤΑΡΑΝΤΕΝΕΤ ΕΞΑΝΤΛ|·|Ο|·|ΚΑΝ ΤΑ ΠΕΡ|ΟΩΡ|Α
Ο' Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΥΠ|ΑΗ ΓΡΑΜΜΕΝο ΣΤΗ ^|ΣΤ^
ΑΤΡΑΦΤηΤΗΣ ΤΝΕΤΤΤοΡοΤ.Τ5 95,5» ΤΟΥ κοογπ ο ΒΕΜ|ΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕ|
ΗΣνχογΝΕ ΤΤΑ ΤΗΝ κΑΑγΤΤ·Η Τον κκ.» | Σελ 40 ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α Τ. ω ΤΜ