Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΑΜ Ι9 'ΟΥΝ'0Υ 2016 | ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 220 | Τ|ΜΗ: 1.5 ε ΜπωχννΜ.ετ /| Μπα; @τοχννΜ
Η κγΡιΛκΑΤ·κΗ ΑΝΤ|-ΜΝΗΜοΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Στα σοβαρα,
σας επεισαν αυτοί;
Ξ#· 7
ΣΕΛ. '|4>' 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα