Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
.'ίΜ!!!!ί| |||
Το ανώτατο στόδιο του
εμπαιγμου και τα βαφτισια τπτ
αριστερόε!
Ο κυνισμός με τον οποίο τα κυβερνητικό
στελέχη αναφέρονται στον ελληνικό λαό
και στις επιλογές του, μόνο στη Βενεζουέλα του Τσόβες και του Μαδούρο μπορεί να βρει όμοιο του... σελ. το
Την επόμενα μέρα
Η επιχειρηματικότητα είναι ο εχθρός του
πελατειασμού. Ως τέτοια υπόκειται διωγμό από το '74 και μετα, που θυμαμαι. Η
χώρα χρειόζεται μια επανεκκίνηση όπως
αυτή που γίνεται μετό από έναν πόλεμο!
Υπαρχει. ίσως, και όλλος τρόπος να γίνει
αυτή η επανεκκίνηση, αλλό όχι σε αυτό
το σύμπαν.. σελ. 7
Φωτ τραίνου ή φωε αυγήε;
Η έντονη συζήτηση που γίνεται τελευταία από διαφορους εργατοπατέρες
για τις ομαδικές απολύσεις και για τον
ιθο και ίσο μισθό, μου δημιούργησε μία
απορία... σελ. τι
Ποια ανόπτυξπ. από ποιο
σχοῆείο;
'Οταν επιχειρείται συνειδητό η ισοπέδωση μίας κοινωνίας με την έμμεση κατόργηση της αριστείας και του ανταγωνισμού στην Εκπαίδευση. η ανόπτυξη
αποτελεί λέξη κενή...σελ. 8
Γοργονόκια και αρόκια
που ψπῆαρμενίἔόυν
Ψηλαρμενίζω θα πει μεγαλοπιόνομαι,
κόνω σχέδια τολμηρό, πορεύομαι, ονειρεύομαι, πονηρεύομαι. Με δυο λόγια,
ψηλαρμενίζω θα πει: «Αμόν, ναι... παίρνω ψηλό τον αμανέ».. σελ. 31
Ο αδικπμένο5 Αντόνιο Κόντε
Η πολία ήταν η μεγαλη πρωταγωνίστρια
της της αγωνιστικής της φασης των σμίλων του Ευτο και χωρίς αμφιβολία ο κόντε αποτελεί την απόδειξη πως μία κακή
ομόδα μπορεί να γίνει εκπληκτική με τον
κστόλληλο ανθρωπο στο τιμόνι. Ο Αντόνιο κόντε καλείται να δείξει ότι μπορεί ν'
αξιοποιήσει ότι καλό υπόρχει στις ψυχές
των παικτών του, μιας και από ρόστερ
υστερεί και από την ισπανία...σελ.27
Νώε ο ΣΥΡΜΑ έφερε τον καπιταῆισμό στην Εθῆόδα|
Ἐω5 πριν ί.5 χρόνο, ο ΣΥΡ|ΖΑ και ο Αῆέξπ5 Τσίπρα5 έκαναν έξαῆῆπ αντιποῆίτευοπ και υπόσχονταν τα πόντο στου5 Γιόντεε. Παρόῆῆπῆα, ότιοιοε τυχόν τοῆμούσε να μιῆήσει για αναγκαίε5
μεταρρυθμίσει5. κατηγορούνταν για «θατσερισμό» και για «κατιιταῆισμό αμερικανικού τύπου».
ενώ ο ίδιοε ο στιμερινό5 πρωθυπουργό5 δεν είχε κρύψει την εκτίμηση και τον θαυμασμό του για
το οικονομικό «πρότυπο» των χωρών Με Λατινική8 Αμερική5, ιδίω8 Με Βενεζουέῆαε.“ σεῆ.5
το ΑΡΘΡΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡ|ΟΔΟ ΤΗΣ ωΑΟΟΟΤΗΤΔΣι ΟΠΟΥ ΑΣΧΕΤΟΤ ιΔΕΟλΜπκΟ και ΘΕΏ:ΗΤἑ“
ΔΝΕΛΔΒΔΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ολί ΜΟΝΟ ΜΜΕ ΝΑ ΤΕ »ΗΜΟΥΝ .“
ΤΗΝ ΣΤΟ|ΧΕ|ΟΔΗ 'ΚΑΗΟΤΗΤΑ ΝΔ Τ|Σ τ`
ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΓΝΩΜΗΣ
ΑΧΕίΟΞΕΤΟΥ'ι ΕΧΕ' ΕΡΟΕί Η ΠΝ :Δ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΕ ΙΚΑΓ.ΟΥΣ ΚΑί ,ΑΤΤΟΟΑΕ!Σ'.”Ξ'.Ο`ιΕ
ΜιλκλτικΗ
Τ'ΜΗ: 0.50 ε
ΑΒ ΦΥΜ0Υ 489
ΜΑΝΗ
ί 9/08/20ί Β
Ο ί
·Α···
τα . Η'. ΕλΟ`.ΤἑιΞ
ΕΤΕἶιΕλΟΘΕί Η
Κυβέρνησή αρίστων τώρα!
Ο' "ΜΗΝΕΣ, Ο' ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ): Μ' Ο' ΑΝΝΑΣ" ΜΑΜ" Ε' Η" Σ"ΝΕΡ|Μ" Υ"°ΥΠΠ'ΕΧΜΝ ΦΕΡΕ' Τ" ΧΩΡΑ ΠΟ
ΧΕΝ)! ΤΗΣ ΚΑΤΜΦ|'Σ, "ΑΡΑ ΤΗ" ΜΜΜ" "ΜΜΜ" ΕΜΣ "ΜΜΜ "ΟΥ ""0ΡΕ| "Α ΦΕΡΕ' Η" ΜΜΜ'
Σε απόλυτη προτεραιότητα για την τελική σωτηρία της χώρας αναδεικνύεται ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης,
καθώς στο υπουργικό σχήμα παραμένουν ακατόλληλα και ιδεοληπτικό πρό
σωπα, που δεν μπορούν να διαχειρι
Για το περιβόῆῆον
στούν ούτε τις νέες συνθήκες και τα
νέα δεδομένα, αλλό ούτε τις ευθύνες
που έχουν για να προχωρήσει μπροστό
η χώρα. Τώρα που η αξιολόγηση έκλεισε, η κυβέρνηση ανέλαβε το πολτπκό
κόστος της νομοθέτησης των μέτρων
Τις ημέρες αυτές εορτόσαμε παγκοσμίως την ημερα του περιβόλλοντος. Με
την ευκαιρία αυτή, θα υπενθυμίσω μερικό λόγια που είχε πει ο Ζαν-Μαρί-Λεν
(βραβείο Νόμπελ γιατη χημεία, το 1987) και δημοσιεύτηκαν σε τεύχος... σελ. 24
και η χώρα κέρδισε χρόνο και πολιτική
σταθερότητα, είναι η ώρα να ικανοποιήσει ο πρωθυπουργός μία επείγουσα
αναγκη για την ίδια τη χώρα: να σπόξει
μία κυβέρνηση αρίστων και αποφασισμένων, που να μπορούν να σηκώσουν
τα βόρη της συμφωνίας και να προωθήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να Μονό. η
χώρα κασανοβατα μεταξύ της καθόλα
σης στην ύφεση ολλό και των χλωμών
προοπτικών ανόιττυξης και  σελ.4
Γιατί μα5 αρέσει τι μουσικό που ματ αρέσει
Η πληθώρα των τόσων μουσικών ακουσμότων στην εποχή μας προβλημαπζει
κόθε σκεπτόμενο ακροατή μια και ο μέσος ανθρωπος συνήθως στέκει ανήμπορος να χαρακτηρίσει ένα μουσικό κομμόπ ποιοτικό ή μη ποιοτικό, καλό.. σελ. 22
Η μόχπ τπτ Μενίναε: Η πιο μεγόππ μόχπ του ΕΔΕΣ
Παρό τις έριδες, τις συγκρούσεις και τους ολληλοσπαραγμούς οι ένοπλες ομόδες της Μης Εθνικής Αντίστασης το κρίσιμο καλοκαίρι του ι844 κατήγαγαν σπουδαίες νίκες κατό των Γερμανών κατακτητών... σελ. 28
Η Βιοῆογία στην Εκπαίδευση
Το παρόν αρθρο αφορό την τελευταία και προς τη σχολική χρονιό 2Οί5-20ιθ
περίοδο. Γιατί η αριστεροδεξιό συγκυβέρνηση ΣΥ.Ρ|Ζ.Α. - ΑΜΕΑ έχει αποφασίσει την εφαρμογή Μνημονίου όχι μόνο στα οικονομικό  σελ. Ω