Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Το καλοκαίρι της αγωνίας για 628.000 συνταξιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ἡ Μ"||'|"'|'Ι|Μ
Γ 1 ΜΜΜ" ΜΗΝΩΝ!
Μουσική προσφορά μια το τριήμερο : ρ, Ό
τι ΜΜΜ τιιιιιιτιιιιι Μιτου Λ :  τ
ΛΕκ0ιιικιι
ΤέσσεΡι8 μ0ν“δΜἑ8 συλλ0γὲ8 (ΝΠ) για να επιλέξετε! τι ι , ο,
· μ · ΗιιΔ:ι Μι Ρ
κυριως ι οι· ε
. _ “'ὲ  κοιτώ!
Η κ · ι Αι , ιζργΔιτωἙἄ
ἔ ε Ξ .4 .ρω 
ΚΥΡ|ΑΚΗ 19 'ΟΥΝ'ΟΥ20ΐΒ ΑΡΦΥΛΛΟΥ238 ΤΙΜΗ Ί €(ΜΕΤ|ΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ4€)
Προεδροο οΠο τον Μο και ` ι
Τα· δΙδ"Ρ0 ΤΠ8 ΜΨ0Ρ“8 δυ ντιτοτηττι τιΠοΠομΠη8 5,5 φα ` 
ο - - Π ΙΤΕ( ν [Πω ` ο
Ρε "Με “Π“Ρ“"“θε"8» με υΠογρτιφ88 βουλευτι.›ν , ·
Ποιοι οογἀνωσαν απο το ΜΜΜ τα “ ι έ Η μοναδικη συνταγματισυλλαληΤἡοΜ Η--- Μακολοίιθηση του ' _ ι Ακρως εΠικιν6υνες ιδεες γισ το τισλιτευμσ. οσο συζητη- κή αλλαγή που χρειάζεβσω · Σ Ι Κ.Καοαμανλῆ.  · _ ση τωρα στο τραπεζι του Μαξιμου. _ Ι ί› ται είναι να... 8
' Ψ ι··*-°ι 'ἴι Γι "ο ··'· ·Γι·ι· ι !ἴι'^"Γι"" °ΑΓι'
τω ωωμω τω ωωωωωωωω
Βάσανο για τα «περηφανα γηρατειά» που δεν ελΠιΖουνπλὲον σε τίποτα
Το καλοκαἱρι
τη 8 αγωνια 8!
Οι γκοφ88 του
Παγκαλου στι8
αναμνησει8 του
απο τα... Ιμια
στον ο αντιηρ6ε6ρος
επί κυβέρνησης Πώργου
σο η γε σαι
στο ΜΜΜ
άρα; μόνο:
κουκουνσ·
ως. · ΙΟ
Το εξαφανισμἑνο ΕΚΑΣ οι μειώσετε ετιικουρικὡν και μερισματων και
¦ | · ¦ ¦Γ | ι η ουρα τη8 υηομονη8 για τα ιμαλιδισμἑνα (σου 15% ὲω8 18%) εφαΠαΕ
. Εισηγηση για
Ατιοκεφαλιστησ διαγραφἡ-σοκ
με μεταπτυχιακο. στον Κυριακο
 Με τη αυτή συντ Ι «αν
και Χρυσό Β0ΙθΧ δεν φα8γΒεριό, θεριἔἔ:ν γίνεσαι». 11
Η ΜΝΗΜΗ Η!
ΜΠΕ! 'Ε "ΥΡΜ'Μ
Πωσ σκέφτονται σαι ΝΔ. να
"Μ.Μ. Την ερχόμενη Πέμπτη κινηθούν στο θέματη8 Νεο23 Ιουνίου το κρίσιμο δη- λαίο5 μετότο συνέδριο-φιό μοιμηφισμα. 34 σκο του Αηριλίου.
Στο σημειωματάριο τουΣτὲννου ο οποτεινο8 δρομοσ των δημ. έργων για δυο δεκαεηεσ
ΗΜΜΜΜ0Ναιιω ΜΜΜΜΜΜ