Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η Ευρώπη μπροστά στο σοκ του Brexit
Newspaper website WebsiteRecognized text:
623ΙΟΙ
υιιιιιιιιγιιιιηιι τη
θΕΡ|Μ
ΠΝΕΜΑ
χ;1ΙτΙί2ΠΙἔυριακἡ  ε   
Μου “ στην τιμη
88% του ενο5
ΠΛΗΡΟΦΟΡ|ΕΣ
ΒΗΜΑ ΠΟΛ'Τ'ΣΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΑ 17
ΧΕΝ
ΜθΜΠλ
ΜΜΕ Η ΜΕ"
το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΛΥΝΣ Η. 'ΥΜ Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΗ Β. ωΜ°Μ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΜΠΡΑκΗΣ ΜΑΝ Η - ΚΥΜ Μ ωΥΜΥ Μ· κεντρικο νων:: Μααλακοηοσλοιι 80, Αθηνα 115 28 © το ΒΗΜΑ Β | 
Εκο ιόρσσεω5 1922 τΗ' Με ΠΜηκοστη8. ιωω αποσι. τα 211 355.7000. Εστω: τονιτη[email protected]σοιπει.Βτ Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικο
εποε 959 · ΑριθΔ 15458 Ανατολη 08.03 - Δαση 20.51. Σεληνη 15 ημερών |πιθτπει: παρα/Μ.τονιπι8.ετ Οργανισμοι Λαμπρακη ΑΕ. Τ'ΜΗἱ2.ω
Δεσμευουν καταθέσω για χρέη σε Εφορἱα-Ταμεἱα
Απειλούνται Περισσότεροι αηο 200.000 οφειλέτες του Δημοσίου - Σημειώματα και.σε 30.000 αγροτες
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΒΖ-3
ι Κλἰμα δικασμοὺ, φανατισμοὑ και μἰσουε στη Γηραια Αλβιὡνα
Η καθηγητρια `  ι ο
του Τσιπρα = _ σε
ΚΟ! το κινημα 1 η “ " 
«Παραιτηθειτε» Η
ι η
ΜΜΜ Ι ε Π  
ΣνπεπτενΞπ ὶ Ε Ύ μ | :
«Μένουμε κι 'ί ·
στην εξουσία
γιατὶ μα8 θέλει
ο λαοε» γ δ
ΣΕ^'ΔΑΑ8 _ ΠΑ γ οΤα σεναρια καιοιφοβοιτωναγορωνοΤα σχεδια
ρωταω : Ι · · Ι
_ι Γαλλων-ΓερμανωνοΟι εηιητωσειςγια την Ελλαδα
Η  Φ 7 _ ΣΕΛ|ΔΕΣ Α19-21. Β1Ο-11. ΝΕΕΣ ΕΠΟΧΕΣ 1-4
Παπαδημου  Η δολοφογἱα που πᾶγωσε τη Βρετσγἱο ΖΑΝ-κλοΝτ τιογΝκερ - ΜΑΜ μονη Στο “ΜΜΜ
για την γ
· ι Ηεξαφόνισιι της παραδοσιω<ής 'πονας ψυχραιμίος στον δημο . . .
Αν0ΠΤ“ξΠ Ι 010βί0κωησνυκωόστσσή πιςαηόκωΜςόΜσσνκΜΠ0Μ0ὐς Η ΕΕ πρέπει να ανεβασει ταχυτητα ΜΜΜ
ΣΕ Λ! ΔΕΣ Α1 σ11 Ι τον δολοφόνο της βουλευτού των Εργατικών Τζο Κοξ. ΣελιΔΑ Α19
λ λοτόἑιἰῶΡαΝ γ Μακη ΜΑΠΑ
:παταει ι' . > 
7' 7  γ Δικηγοροι 
έ 'Ύ ι ο η και μηχανικοἰ Η
γ Μάνο" Νικο τι>Αη εΖΑ η Ειι>ΑιΩΣ  ΑΡΗ.: γ
Ξ το γραφειο Έσω ¦ -_αλγτοΥἩττΧΑΕυ .ο
λ · , , ι έτος 1964, μετά την
γ Σαφπς ταση αποχωρησης ί Ι εκλογική νίκη της
η Ι απο τον κλαδο διαμορ- ¦ ι ` Ενώσεως Κέντρου (16 Φε. φωνεται σε μηχανικους και . Ϊ ' , ,
«Χασα ε δικηγόρους. Ασφαλιστικές έ Ψυχροε ” 
το (Πο Πμο 1 και φορολογικές αλλαγες πὁλε 05 ων, τα οποία ξεκίνησαν
· που|ψηφισε προσφατα η γ μ Ο ο απότην απόπειρα εισβοτη5 συλλογικη5 ι Ξ3ἔοεἑἔὅΞἙ ι στην ηγεσια Η , _ Μ Μι: ακροδεξιών στοιχείευθυνη5»  Μ αλλάξουν ε“ἀΜΣμο,  τη5 Ορθοδοξἰα5 ΜΜΜ @%ἑζἔ°Ἡἔ Σ:
Ξ όπως μαρτυρούν προσωπι- γ . ,
λ κές ιστορίες. ΣελιΔεΣ Α28-29 Η ΣΕΛιΔεΣΑ16-17 ΜωΜΜ“
Β|ΒΛ|Α. ΣΕΛ|ΔΕΣ 1·3