Πρωτοσέλιδο Αυγή: Φορολογικά κίνητρα για το πλαστικό χρήμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με _
λ  Η ΑΥΓΗ
Μ.ανεἱ.ετ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ιστορικό κρ€ο5 πιο
Αριστεραε να γιφειιίσει
τα κακὲιπυηα
του ηαρεηθοντο5
· 13-14
Η Δημόσια Διοίκηση
θα στηριιεται
στα παω πιο
Εξαντηηακη ί η
αυτοκριτικη  ΐ
για το παρεηθον,
25 ηρογραιιιιατιιι8
ωρα για το μἑΜον
Παρεμβαίνουν οι Γιαννης
Μπου ρνους, Γιώργος Χονδρός
› 8-9
Το νέο ένθετο
για την κίνηση
ιδεών | Μ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12613
ΤΙΜΗ:3€
Φοροηογικα κίνητρα
επιχειρησεις θα
υποκρεωθουν να
Χρησιμοποιούν Ρ08 μέχρι το τέλος του Χρόνου.
στους συνήθεις υπόπτους για
φοροδιαΦΜ
υπόλοιπες επυτειρησεις από το 201 7
τη Γενικη Γραμματεία Πληροφοριακών Συστηματων
οι καταναλωτές που πληρώνουν με καρτα δίνονται
στους επαγγελματίες για να πληρώνονται ηλεκτρονικα , 4
ΜΑΡΙΖΑ ΜΑΤΙΕΣ, ΜοονλενπηΑ
τον “ηηλοκον Με ΑΝΝ::
«Μακη η οχι,
εχουμε
ηδη
._  ια το ηηαστι κό
χρημα
θα ακολουθήσουν οι
των Ρ05 με
Βρετανία: Ο κίνδυνοε
για μία μενοῆοηρεηη
. χοσε|» ΟΠ0ΧωοΠσΠ το ΜΜΜ
ο ”+43
Ο· Μου "3
, , Α · 6 · Μαζί με Ξ
Για τα μικρα πραγματα "Ο την "ί" ικοτητσ την Ξ
στη Γούβα του Βάβουλα στο έγκλημα... ΑγΓ" Ξ
Μο | ¦
τον ΝικονΜπΜιΜ το ενθεἶΟ Ξ
Η ΓΟΥΒΑ του Βόβουλα. αυτός ο τόπος με   ¦
αθόλου ό όν . ί ι ό- ”
Ξἔς της π“ἶἴΞἔ 3ετἐἰἱἔἐἔἴΞΞἑΐὡς ΜΜΜ
του Πειραια. Εκεί ηταν και τα όρια της αρκαίας πόλης. δίπλα στις πύλες, στο έλος.
στο σημείο που τα Μακρα Τείχη συναντούσαν το ηειραϊκό τείχος. Είναι μία κοιλότητα του εδόφους με σπηλαιώσεις, με
ξυλαποθηκες. βιοτεχνίες. συνεργεία και
καμόσπιτα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
ΑΡΗ" κετιιιε ΜΜΜ :κτ του:
ΒΗτΔ ΡΗΠ0ΝΕ5|8 ΜεΜΝΔΡο€
ΞΜΜΔΝΟΥΗΜΔΗΣ Η ΒΑΒΥ"
Μίῆτοε Λογίοδη5 και Άννα “ωΚοφὲτση στο Μεγαρο Μουσίκη5 _·  )
Β 49

Τελευταία νέα από την εφημερίδα