Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το Brexit τρομοκρατεί ευρώ, Ε.Ε. και επαναφέρει... Grexit
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΠΑΝ|ΕΣ ΚΑ| ΑΔΗΜΟΣ|ΕΥΤΕΣ ΝΕΑΝΑΙΔΙκΗ
Ε|ΥίΟΝΟ|_ΡΑΦΗΜΕΝΕΣ |ΣΤΟΡ||ΞΣ  ΑΕΡΑ
|ΑΤΡ0Σ0Φ|Α
του μονΟχοΙ] ΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΣ
“ΜΙΟ
Α ΝΗΣΙΑ
'ΗΣ ΕΝΝΕΑ
Μπα ΜΜΜ
ΑΓΑΠ|ΟΥ“ΤΟΥ ΚΡΗΤοΣ
 . 'Ο Η Μ οΣο
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ|ΚΑ Ἡ 7:;ῆωΧ°|ωνε5| Περι 6ΙΜ “Πρ
το Πρόβατο δΙακοΓΙεςὲ ΑΜ Αν
ΜΜΜ”
ΣΤΑΥΡ©ΜΞΞ Φ) ΜΣἶ@ΒΡ@Σ ΜΟΒ Ο Ι Μ
ΠΑ ΠΣ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΤΗΜΜΥ ΣΑΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ θΒΑΤΡ0... Το κοΡΥΦΑΙο Ω!)
Ο “ Ι - ΓΙΕΡΙοΑΙκο "ψ
“7 . . ΣΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ~ ¦ Π Ξ ©Ε›Ε/
 7_ “ _ - _- · ΣΤΗΝΤΙΜΗΤοΥΙέ)β@ ΠΑΤΟ) ΗΔΞΠΔΠ! "/
 “ '· Ο' Ο Ξ /
“Χ Ι Τ Ω
Μ.·|·Μ·ωΞωρ05.ω Ο ΜΒ Κ@@[email protected][@Β
ΗΛΙΑ/ι ΕΝΑ ΜΑΜΑ
ΑΒ ΒΑ Γ© Ν ε Ξ ©ΥΛ_ΡἩΑΜΗζΙ ΠΟ ΙζΙ©ΥΛΝΙΙΙ©Υ ΣΑΜΟ ΑΑ ΥΑΛ©Υ :3ῶἔ5 Η ΤΙΜΗ κ Η ΕΙω@ΣΗ ΜΕ ΗΣ ΙΝΙΡΟΣ@ΟΡΕ›ΣΑ@
ΜΤ@Μ%@ Ι 7!η ΤΑ Μ
ΕκΓΛΝΙΕΥΣΗ2ΝΕκΑΓ.€ΑΝΓΙ Ι ΝΕΟ 7
ΝΟΥΥΝΟΣχοΓΑΝ Το Υπ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡ
ΜΟΝΟ Τ 
6.500 ΕΟΑΝΑΞ ~κ
ΟΑ |'|Λ|·|ΡΩθΟΥΝ Ι
ΟΕΤΟΣΙΙ 
¦- ἔκ» Ο 
Κ ΗΡ “ΜΒ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
87 ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
Τ 5-2"
τρομοκρΟΙτείευρὡ, ΕΕ.
κΟΙ εΓΙΟνΟΙφέρεΙ... θΓθχΙτ
Ε1 ΣΕΛ|ΔΑ Η
 ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΙκΟΝΟΜΙκΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Το ΣΧΕΔΙΟ
'- ΠΜΠΛΠΜΕΜΜ!ΜΜ _| ΑΗΝΙΟΣκΟΝΗΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ Ι ΓΙΡΟΒΛΕΝΟΥΝ ΝΤΩΣΗ ΣΟΙΝΙΝΛΕ
ΜΒ ΜΝ Η ΜΝ Ι ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ Υ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ - ΕΥΡΩ ΝΑΙ ΓΙΑ ΕΥΡΟΖΟΝΗ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,
“ΚΛΠΕ^ο“ ΣΤΗΝ Ε|ΣΦορΛ Ι ψΗΦΟΥ ΑΓΙΟ ΦΙΛΟΕΥΡΩΝΑΙΟΥΣ ΑΝΑΤΑΡΑχΗ ΣΕ χΡΗΙΥΙΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΔΥΝΑΜΟΣ κΡΙκΟΣ Η ΕΥΑΛΩΤΗ
κΑΙ ΛΑΙκΙΣΤΕΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» - ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙκΟΝΟΝΙΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥχΟΝ ΙΜΣ Α ΕΝΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΤΙ ΟΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΓΕΣ
Π οΙκ0ΝοΜΙΑ
·_ , ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΑΜΥΡΑ 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 'ί Γ|ΛΤ| Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ): Ε|ΝΑ| ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤ| ΤΗΣ Ν.Δ.
ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ “ 
ΚΔ' Ο' θΕΡ|ΝΕΣ
“ΕΞΕΤΑΣΕ|Σ”
 ΑΝΑΣΧΗΤ|ΣΜοΥ
ΑΝΟΤΡΟῖκΑ _
Ι· ΣΥΜΒ0ΥΜ!Ν
 ΤΟΥΜΛΞ|ΜΠΥ
- Η ΑΝΤ|ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Α Ι ΖΑΧΑΡ0ΥΛΑ _
'ι ΤΣ|Ρ|ΓΩΤΗ
ξ 'Π ΑΠ©κΑΛΥΠἩΞΠ
Σἶ©Ν «ΕΣΤΩ»
ΑΝΤΠΠΠΡΕΛΡΣ ΣΤΑ]
ΜΠΑΡ ΜΕΛΕΤΗΝ ΑΣ@ΑΑΕΠΑΣ
Η _ 
. .- Δ Α
' Ι" . ¦ - _
Ι _ · .ΕΜ Ύ 'ὁ
_ Ο· 3 '·
η ϊ
|. “Η _
Ι . 
ί Η ΑΕΧ' Ί Α Η
Μ Β α"0 ΕΛ· :Η του ΠολίτΝ εγκλΝμΝτΟλόγΟ
ΝΟΜΟΙ· στο ΝΝ. ΠρΟΟτΝΟίΝ5
που κΟτΝγΟρΟύσε ΜΝΗΜΗΣ
γ|α Αν ΠΑ" ΝΟτΝν0μΙκοὐε ωε φασίΟΤε5!
Π ΣΕΛ|ΔΑ 24
 | ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ Δ.Σ. κΑΙ οΔΙκοΣ ΧΑΡΤΗΣ Γ|Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΟΙκΟΝοΜΙΑ
“ Π ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-8 =

Τελευταία νέα από την εφημερίδα