Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Αν Ρ Π Τιμή:
ΠΜ αη_ιετιι›ιειιηιι:ειι:
οικοκο η
δ ττολιτΔ αι
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
“Μουν
“ ἔ Ϊ 4 Ε η ενδ υ οτε ταινια
» 100 εκ. σε μια βδομαδα
Με  στσταμειατωνκατασκευαστὡν
Ο » θα τελειώσουν τα εργα
 Π Η Για πρώτη φορα οι αποταμιευτες θα μπορουν Μ"ῦ” ΜΜΟ;
 ΡΑ να χρηματοδοτουν ελληνικες επ|χ8|ρή°ε¦ς ω. Μι
ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ · ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΟΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ Π Μο ΜΝ ΜΜΜ ω· 2ο
Χαρ. Γκότσης, Πρ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς Γιατί πουλά
0Μ0^0ΓΩΝ
37 Ο ιν τοπια
Ἡ οΣ ΦΥΛΛΟΥ ο '
«Μέσα σε το μερες το πλαίσιο στη Βουλη» Την ρ|8γ
Έτοιμη η ευρα 'Πει · Μπαίνουν και μεγαλοι όμιλοι ο Γερμανός
Σελ. 4-5
ΒΗΕΧ|Τ ΜΜΜ
3 δισ. θα φερει τα «νέα ω
Χρήμα» Μις ΪβΟΠ£ζ£ς 22-25
ΟΗ ΝΟΤ ΒΗΕΧ|Τ Στα ύψη +8¦2% ο χρυαος - κλσνίζσνται τα χρηματιστήρια ΜΒ;56 5
Μπλόκο ΔΝΤ  η  Μουν
Ι Αν ι“ ,τ Η όβθϋς
και Γ ερμανων ¦   γΜηδόση
' .ι ! -' των 2,8 δισ. Θα πληρώσουμε
Μην ΕΚΤ  33,9 δισ. ως το Με
ΜΙἘ9ΠΙ9[ΕΑΜΜΛΠ9ἔ9Π@ΞχΜΡ!ΕΣ Ο - Ϊ με “ Α· 22 ΜΜΟ” ΙΟ ΜΒΜ” ρ· Όλα τα στοιχεια του ναοικ
για το δημοσιο χρεος ω ο
ΕΡΧΕΓΑ1 ΣΤ ΟΝ ΣΕΒ
ι «ΟΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕ'ΡΑ|Α ΠΡΩΤΟ Λ|ΜΑΝ| ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕ|ΟΥ» "^""`Ξ°"°γ^" 'ΠΜ
, -~ “ > ^` “' ` ·" ϊ -.“ ". έ::
ημιν" ἶ”' κ
ἶ Τα μυικ 32
του Μτ. Βι|αοτσοτα
Ρ· Οι διασυνδέσεις του στις ΗΠΑ. ο ΣΕΒ.
η συμτιλευση με τον Κανελλόπουλο
» Για μεταρρυθμίσεις
καιεπενδυσεις Μαρ
<<ΤΟΡΠΙΛΗ>> ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΠΒΕΞ
Μεγιστανας του $1 χ -_-_-_
ο οικονομου Με τιΜταιΜΜΜΜΜ.ΜΜΜΜΜΜ
ε 7 Τ μ .ι
¦· Χ 'Φ ._ ·,
,ι 0 . 'Ξ
α __ - . ~= ι ._ ΜΧΔ Φ ·- ' “
. ¦ ν 7 . ¦ ¦ · ·
_7 ι ς ¦ · - _ θ
ι Τ. ς δ γ '4.
ι ,_ `
. ¦ Λ · ο. ο “ _ . .κ ~ ` ι
η ε χ · ο , _ . η .ι α..
. 7 ' ι' `,`: ` »#7 ἱ_ “να δ 'ι · ' ·ν' 7 ·
Η 'ι <- . -“ · η· 'τις ι · · μ Ν
= η, .η Ρ κι 
η ' ι 7
ή . ·
' Θ Ι '
Το σχεδιο της ΔΕΗ για _ λ
Αλβανια - αέριο - ΑΠΕ Ώ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα