Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΟΤΟΕ ΟΠ., ΡΟΠΚΙ“Ι5, ΑΤΤΙ£Α ΟΚΟΠΡ Ο 24-25
ΕΡΓΑΣ|ΛΜ · 4 ΤΡΑΠΕΖΕΣ · Η ΑΓΟΡΑ Ο '3
Το καυτό μέτωΠο Αλλάζουν οι στόχοι Σφίγγει ο κλοιός για
του φθινοΠώρου για το κόκκινο δάνειο τους μεγαλοοφειλέτες
Π .ΟΟΙΠ
Τώρα ο" 'Με
 ως οθόνες σας!
ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  (Η),
Μ.ευτ0268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος '9ο · Αρ.Φὑλλου 952· '7-2' Μαίου 20% · €'
0Βϋ(|(ΡΑΒΒΕΝ · Μ (ΗΕΗ ΡΑΒΝ5 · Η ΕΥΛθ · 22
2 ί· ·
 ΡΞΗΟΡΤλΖ ΣΞΛ. 84
τοσο Το ΕΠΕΝΔΥΤ'ΚΟ Ε|¦'"ΑΛΕ|οΤΜ