Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,:_.::._:_"
¦' · Ω χ
ι · · · ¦`
"--·-··:¦
:'··ο······
~ .-····
 ω ρήτρες και τα Μωβ _ ΜΡμΠ|Δ
οι ι ιμιΜ γραμματα που Ι Ι 
ΜΝ | τινιιιιωνιιιιιιε τον 50 "ψ"Μ'8Μ ι 'τ
μ ν · · Ι ' ·
Μ°"ω°Μ'°ωΜ ΜΜ'ωΙ'ωΜ · ῦ'° στην· ακινητων στην Ευρωπη
ΜΜΜ ακίνητο. έως2.ΟΟΟ οκίν6υνοςγιονἐσιετρα ο Μόνα τι ΜΜΜ. τα Μαγιό, τι 'πιατα και τα ΜνξετιΒανρνο ο ¦ νέα το τέως του έτους· από τονΣειπαεριο. εχουν μεναῆιιιεαιι ειιιΒτιιιιιναιι ως ποσοστό ειιι τον Δεν. . ΕΣΑ ως `ν κ
ετ· ΑΜΜα91νεεΜΦΜο· Δ·ΕοΝΕ·;ο·κ9ι
Γιαπ! το ΒυθΧΙτ '
βιζει πε ανο Με
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ · ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ,
ΧΡΗΜΑΤΙΣ ΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ · ΕΩΣ 170 ΕΚΑΤ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΙΣΚΟ
ως' 1 · Αν στα ωμΜα ως 23ιις Μανία· και ομοαογα. αῆῆα και σε νομισματικο ετιίτιεὁσ. την ώρα ι
“ σταματήσω τα Μ αιιατε Μαν δεν θα είναι Που στην ΕΕ. φουντώνει ο ευρωσκεΠτικισμος' με ανοικτα ι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ¦ ω Βια. οι αναΜτός αναμένουν δραματικές το μετωιια του Προσφυγικού και τας τρομοκρατίας. Ξ μ ΆΠοῳΠ
ΝΔ _ Τ ω ΜΜΜ και παν ΕΕ. και παγκοσμίως. Οι αῆῆαγες θα αγγίξουν και την εαααω όχι μόνο σε “ 0 α Ι Ι Τα μεγοῆυτερα τιῆὴγμοτα αφορουν την οικονομία εαίι·ιεὁο αγορών, του ενδεχομένως και δημοσιονομικό, .
Μ Η· «Μ ' της ΕΕ" με συνειτειες ενδεχομένως και γεωιτοῆιτικές. καθώς τι Βρετανία είναι τι τρίτα μεγοῆυτερτι οικονομική γ Το "Μ
Μ εμ”, » Οι ες ανησυχουν στις εξεῆιξεις σε χρηματιστήρια οιμσὁοτρια της ΕΕ. ί Μ Ω
Παω ΨηῶΜ ι ογΟρ γ' Μωα.ππ2+8 η , ν
δώμα με τον ι ἔργα τ?
κοινωνια Μ 15 ί ι μαπα Μ
, . ι   ' Η ιΙρι›ειόοιιοίασα του
Μ ΜΜ "Β κεντρικού τραιτεζἱτιι. Γ.
ΜΜ Μ τον ι ύ ' 8 Ο ί ἑτιὁυρναξα, μέσα ααα τον
Μ' α Μ Ι 4 ι 4 ' κ < ' < ι κ εοα ι ομισματικιις
 Ξ η μ ι 7 Δ μ ) Πολιτικί19,γιαταν εξα47.4% κατι το. Περαιώς με Η' '   ' ”Η χαλαρα τικ φοροδστικαε
ΜωόχΜτο48'37%. ί Μ 8 8 η ικανοτιιττις. αυτα και για
Μ τα Ι 7 , " Μ την αυξΠμὲνιι τόσα για ειί Ι ο" ί '0 , 4“ χ _ ι '· ι' σφοροόιαφυγῇ. Περιέγρτι· · ι φε αυτό μου αντιλαμβα>
 Μ, Ι νονται ακόμα και φοιτΠτέε
Μ Μ Μ οικονομικών σχολών,
με". ΧΜαΚ ι αλλα όχι οι κυβερνώντες:
Ν τ ι | τι εισιίιρακτικῇ φορολαΐΛαΕΑΜ” 7 ΠΟ τας ΚΗ έρνττοΠε 'εν (Ι
-ιτ β τι
=Π_ο ο ο . θ | | αυξίισει. αλλα θα μειώσει
ί ι · Και το 2θΙ 7 θα ειναι εδω... ο γ  
ῇ ρ Σ | " ρ ¦ ¦ , ί ' τ γ Τα συγκεντρωτικα στοιΒ"8ἱ=ἔἔἄΜ ι > Εφεραν χιλιαδεε λουκετα, διελυσαν την αγορα και ιτε επενδυσετ5. · ι Μ κώμα Μ, 20% Μ
 > ” ” | 2 ' η κνουν ότι και υιιαρχει
>α Μ ι Επιδετναν την οικονομια, βαθυναν ταν αμεσα, δεν οδπνασαν ι ΜΜΜ 207 Μι ευρώ
ι σε επιστροφη καταθεσεων, δεν χτυππσαν τα φοροδιαφυγπ. ι στο φορολογικό στα,
ΜΝ ί α τεΛ Η Ϊι σε Φάσα με τον α του
Με: ι ι
////Δ Ψἰθυροι... .ΜΝ
 7 τι Το αναμενόμενο ωΣτεργιὡτη
'η  από τηνΕπττροπἡ Πατννἰων.
Ή θα δουμε και τι θα ακούσουμε
από τους βιομἡχανους την Τρίτη.
. 7 ι Ταξίδι τουΧΑ. στηΝ Υόρκη με το
 τυαἰυετ (και τοΒτεατ;) στσνορἱζοντα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜατηνΜ