Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μετρητά τέλοςRecognized text:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ. ιωτΡοντκΜον ΣΤΗΝ «Η»
Νέα «χόρτα»
για μισθούς,
απολύσεις και
Ο Η δΞδοΒ συμβασεις
Ε - › Χανεται το υπουργικό βετο
για τις ομαδικές απολύσεις.
› Προτεραιότητα η αποκατα
σταση των κλαδικών συμβόσεων
› Δεν δεχόμαστε να θιγεί το δι
καίωμα στην απεργία ΕΔ. 8-9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΚΥΡΙΑΚΗ 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.56)
ί'ί||||||||||'|||||||Η||||||'|||||'||||||||'|'|||||| 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΗ ΦΥΛΛΟΥ 20282 - ΕΠΕ 69ο <    
το ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΤΟΥ
Μέτωπο τέλος
Κίνητρα στους Πολίτες να τιλπρὡνουν με καρτες
Μαιας: ΦοΙιιοπΩι>ο Μ Αμεση εΦαρμ0Υἡ σε εσῖι0ϊό·
ρια και κέντρα διασκέδασης
<<ΟκτωΒριανπ» , .
. να Υποχρεωτικες πληρωμές με
συγκρουσΠ «πλαστικό» χρήμα σε για· η , ς _ “ . _ ·- έ Μι!"
' ' τρούς. δικηγόρους. ηλεκτρ0· · ι “ · ` ι- .Σ · = . γιαόοους
ἔΉἔΧιωΡἩΔ λόγο...“δ..“λ...ὐς ,ο ¦ Μι.
και Μ Δημιουργείται λίστα «καλών» ' ·' η ἔΞΕἶἶἔΜ
› Επικοινωνιακἡ αντεπίθεση ξεκινα επιχειρήσεων ΠΟΠ θα δέχοο Αλ. Τσιπρας. με στροφή στην ανα- νται μόνο καρτες βΜΨ"ΨΜΨ
πτυξη και επαΦες στο εξωτερικο | Ι 
› Εξελίξεις το Φθινόπωρο βλέπει 9/ Διινατοτητα ιιληρωιιης και .ωππα ' '
ο Κυρ. Μητσοτακης ΜΜΜ με κινητό ή ταμπλετ επ.4.ε : 
'Μ- Πανικὁε στο. σπίτιίπων.“ Ευρωπαίων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ μ
Μικραιιαλιτικιι ›ι¦ωβε“.εώ“ τι ›Α.“.Με.ςωεω
στα εθν"(α η ελληνική οικονομία Ο ' στις διεθνείς αγορές
θεματα δεν › Αγωμία για τα ομόλογα. › Πώς η μαχη της Βρεταχρ Φοιτητές στο εξωτερικό πα'ι'κό σικοδόμημα
›«Είναι ευκαιρία ` ; Ρ
 με τον νέο εκλογικό › Πιθανέςιαρνητικές επι- › Το καλό και τοίκακό
σ Ι νόμο να ανακτήσει πτώσειό=στο τουριστικό ι ) σενάριο για το; εμπόριο
ΙΟ ΜΜΜ (ΜΜΜ ρεύμα από τη Βρετανία ι και το Σίτι ι;_
τη χαμενη του αξιο- ~ : ' ι Η:
πιστία». τονίζει ο ι ι; ; ί .¦
υφυπουργός Εξωτε- “ ι | μ:
ρι κών Μ 11 Ξ Ξ ,Η
° ί ΕΔ. 13-17
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Δ"Ο ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ «ΔΙΟΔΙΣΟΔΙΗΕΙ» ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στο... σφυρί ακίνητα Χαθηκε το ΜΒ©%
σε τιμη ευκαιρια σε ειπα συνεδριαΟει5
Νέα μίνι «κραχ», χθες, με πτώ- Ν Μ του Μ Δείκτη
ση 3·31%ι στις 55648 Νο' Μ 9/6ΜἩἙΖΨΨ6 Με
ναδες ο Γενικός Δείκτης. °
Μεγάλες απώλειες για τις τρα- 4πεζικές μετοχές. Στο 7ήμερο “_
έχασαν το 31.14% Σεπ. 23 ΜΜ
Πανακριβες κατοικίες, μεζονέτες. οικόπεδα και καταοτήματα που έχουν καταοχεθεί για χρέη από εΦορία
και τράπεζες. βγαίνουν τώρα σε πλειστηριασμό τα ο