Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ποια ελέφρυνση χρέους"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΓτεΠιΡοτικι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α Ρονντιι
δει·υτίίρ Μπήκε Ρομπ Η·ί|αε Λ.Ε.
Τει.: +30 2 ι ο 6728890
Νησί: ιηιο@ροννετ-ηεί|σεετ
Μ.ρωετ-ηείίεεσ
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.089
Αλέξης Τσίπρας
πρωθυπουργός
ελετχοι
Σε ΣνητλεειΣ
τον Διιηοειον
Η Κυριάκος Μητσοτάκης
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
σήμερα στη Ν
θεόδωρος
Φέσσας
πρόεδρος του ΣΕΒ
, Δεν γίνεται ανάπτυξη
 μόνο με δανεικά
 κεφάλαια
και ευρωπαικά
κονδύλια >11
«Δεμένα» στην απεργία
τα δύο μεγάλα λιμάνια
Χάος αναμένεται να επικρατήσει τις επόμενες ημέρες
στα δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, τον Πειραιά
και τη θεσσαλονικη, καθώς οι λιμενεργάτες συνεχιζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους προκαλώντας
έμφραγμα στο εμπόριο και την κρουαόέρα. Την ιδια
στιγμή οι παραγωγικοί φορείς της Θεσσαλονικης εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη,
ενώ ο αρμόδιος υπουργός θοδωρής Δρίτσας επιμένει
στην τακτική των χαμηλών τόνων και της επαναδιατύπωσης προτάσεων, που μέχρι στιγμής δεν γινονται
δεκτές από τους απεργούς. >ί 2
Νέα παράταση στον διαγωνισμό
για ΤΡΔ|Ν0ΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ
«Κενό γράμμα» φαίνεται να αποδεικνύεται η 22ο
ιουνίου, καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για τις ιδιωτικοποιήσεις της
ΤΡΔ|Ν0ΣΕ και της Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαισυ Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ). Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, ισως και σήμερα συνεδριάσει
η διοικηση του ΤΔ|ΠΕΔ προκειμένου να αποφασίσει
την παράταση της διαδικασίας για τις αρχές ιουλίου,
με ενδεχόμενο τον καθορισμό κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών για τις 5 ή 6 ιουλίου. >ί 3
Υπό απελευθέρωση
τα πρώτα 216 φάρμακα
Σε αναμονή βρισκεται η αγορά των φαρμακευτικών
εταιρειών διακίνησης Νη Συνταγογραφσύμενων Φαρμάκων, σχετικά με την επικείμενη ανακοίνωση για το
ποια σκευάσματα περιλαμβάνονται μεταξύ των 216
Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕΔ|ΦΔ), που θα
πάρουν τον δρόμο προς την εκτός φαρμακείου αγορά.
Σύμφωνα με πληροφοριες, μέχρι το τέλος του ιουνίου
θα είναι έτοιμη η σχετική υπουργική απόφαση, ενώ
όσον αφορά τον τΠρσ αυτών, δεν φαίνεται να είναι
μεγαλύτερος των 25 εκατ. ευρώ. >ί 0
θαηίε| θτοε
επικεφαλής του Κέντρου
Μελετών Ευρωπαικής
Πολιτικής
πήγαινε
σπίτι σου >21
[Κριστίν Δαγκά ρντ] Ανοιχτή αμφισβήτηση του «οδικού Χάρτη» Που αΠσφάσισε Πρόσφατα το Ειιτοετουρ
«Ποια ελάφ ρυνση Χρέου ς;»
Εγκρίθηκε αΠό τον Ε8Μ και το Ευτοἔτουρ η εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευ ρω
Σε ανοιΧτή αμφισβήτηση του «οδικού ΧάρΠι» για το ελληνικό Χρέος, Που αΠσφάσισε Πρόσφατα το Ευτσ8τουρ,
Προχώρησε Χθες η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, ενώΠιον μάλιστα του εΠικεφαλής του Συμβουλίου ΥΠσυ ργών Οικονομικών της Ευρωζώνης Γερούν
ΝτέισελμΠλουμ, με τον οΠοίσ είΧε
δημόσια λεκτική αντιΠαράθεση.
Η στάση της κας Μγκάρντ κατά την
κοινή συνέντευξη ΤύΠου, Που κορυφώθηκε με Πι φράση «για Ποια
ελάφρυνση Χρέους μιλάτε», φανερώνει την αντίδραση του ΔΝΤ
στο ασαφές και αβέβαιο σΧέδισ
για μιν αΠσμείωση του ελληνικού
Χρέους Που αΠσφάσισαν οι εταίροι, το οΠσίο Προφανώς
δεν ικανοΠοιεί το Ταμείο. Αυτό σημαίνει Πως τσ Ταμείο
για να μΠει στο ελληνικό Πρόγραμμα εΠιδιώκει ουσιαστι1αἰ και σαφή διευθέτηση του ελληνικού Χρέους αΠό
τους Ευ ρωΠαίους εταίρους, ενώ ταυτόχρονα αΠοδυναμώνει
το εΠιΧείρημα της ελληνιιαἰς κυβέρνησης Περί συμφωνίας για Πι ρύθμιση του Χρέους, την σΠοία θεωρεί ανύΠαρκΠ1. Νωρίτερα, Πάντως, εγκρίθηκε αΠό τον Ε8Μ και
το Ευτοἔτουρ η εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ, Που αναμένεται να καταβληθεί Πι Δευτέρα. >4-5
Στα ύψη η μακροχρόνια ανεργία
5000 4.567,2
4.545 6
4.445,0
4] 65,5
(Σε χιλιάδες άτομα)
- Απασχολούμενοι
- Άνεργοι
4.000 3.785 0
3.504 2
3.483]
3504Ι4 Ξ.θοθ¦3
3.000
2.000
ί .000
ο' τρίρ.
2008 2009 20ί0 201 ί 201 2 20ί 3
ο' τρίμ. ο' τρίμ. ο' τρίμ, ο' τριρ. ο' τρίμ.
α' τριμ. ο' τριρ. ο' τρίμ.
20ί 4 201 5 20ί 6
Το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας, η ανεργία των νέων, καθώς και η ολοένα και αυξανόμενη μερική απασχόληση παραμένουν τα βασικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, παρά την αποκλιμάκωση που
κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την ΕΔΣΤΔΤ. Το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το α'
τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 24,9%. Οι άνεργοι ανήλθαν σε ί.ί 95.084 άτομα. >7
[θεσμοί] Ζητούν αΠό τη Χώρα μας Παρεμβάσεις Που αφορούν μια σειρά αΠό μείζονα ζητήματα
8 μέτρα «φωτιά» στο ε ργαστακό μέτωΠο
Ο εκΠρόσωΠος ΤύΠου του ΔΝΤ Τζέρι Ράις Προανήγγειλε θερμό φθινόΠωρο
[προϋπολογισμός]
ΥΠέρβαση
εσόδων
κατά 314 εκατ.
Το Ποσό των 34,3 δισ. ευρώ θα ΠρέΠει να συγκεντρωθεί μέσα στους εΠόμενους εΠτά μήνες Προκειμένου να εΠιτευΧθεί ο δημοσιονομικός στόΧος σε
εΠίΠεδο καθαρών εσόδων κρατικού ΠρσϋΠολογισμού. Με βάση τα στοιΧεία για μιν εκτέλεση στο 5μηνο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού ΠρουΠολογισμού
ξεΠέρασαν τον στόΧο κατά 314 εκατ. ευρώ, με αΠστέλεσμα να διαμορφωθούν στα 19,194 δισ. ευρώ έναντι στόΧου 18,88 δισ. ευρώ. >6
Δολοφονία Τζο ΚοΕ
Σκιά στο
βρετανικό
δημοψήφισμα
Κορυφώνονται δραματικά οι τόνοι στη Βρετανία και στους κόλπους της
Ευρωπαικής 'Ενωσης στον απόηχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που
δίνουν προβάδισμα στο Βτεχίτ Εν τω μεταξύ, η βρετανική κοινωνία είναι
σοκαρισμένη από τη δολοφονία -για αδιευκρίνιστσυς ακόμη λόγους- της
Τζο Κσξ (φωτογραφια). Η 41 χρσνη βουλευτής των Εργατικών, μητέρα δύο
παιδιών, δέχθηκε επίθεση με πιστόλι και μαχαίρι κοντά σε δημοτική βιβλιοθήκη, όπου θα συναντσύαε ψηφοφόρους της περιφέρειάς της. >27
Τόκρα]
Ασφαλή
καταφύγια
αναζητούν
οι εΠενδυτές
Η «κατρακύλα» των μετοΧών του
τραΠεζικού κλάδου αντικατοΠτρίζει τις ανησυΧίες για τα Προβλήματα Που ενδεΧσμένως να αντιμετωΠίσουν όλα τα ΧρηματοΠιστωτικά ιδρύματα της Ευ ρώΠης
στην ΠερίΠτωση ΒτεΧίτ. Οι μετοΧές της Ι)ευτ8ςηε Βαηκ υΠσΧώρησαν Χθες σε ιστορικό ναδίρ. >Ζ7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα