Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι7|0ΥΝί0Υ20|6.
Αθλητική
Εσπερίδα.
Δρ. ΜΙ .796.
Τιμή: ".00 ε
ί' τ ·ε .σέ
-> τι(  '< κι ”λ 'τ Φο
σ8ντσ8.¦ιτ
0 0λλσνδος διε0νης έτοιμος νο πει το "νσι" στον
θρυλο. σύμφωνο με πληροφορίες οπο την ποτρίδσ του.
έ που φέρνουν.τις δυο πλευρές σε
πορσ το πρέσινγκ
που δέχεται κο· οπο ολλες ομοδες
“Πολλές ομήδες
_ στην Ευρώπη 0ο η08λσν
ένσν Μορινσιιη”
ΟΚ. Κορσπσπσς εδωσε σπσνιησεις γιο ολο
χοι υπενθυμίσε: “Ο προεδρος έχει
υποσχεθεί σλλσ ί5 πρωισΒλημσιο”!
“0 Μορινοκης δεν προχειιοι νο ριξει τον Μ ι
Ολυμπιοχο στη Γ εθνικη...” · Ξεχσ0σριοε
το σου της Τρσπεζσς Κρητης, με
οιχμες κοισ Μελιοσσνίδη
ί Ξοντ·οεΞσ
Το δίδυμο πολττΞσερ. σν_
τελειώσει φωσ του
Ρομπέρτο στην Εσιτσντδλ
ΚΑΠΝΟ
|“ΠΥΣΤΡΑΣ|0Ν
ΒΥ'|'ΠΓΡΒΦΠ
ΦΠΡ'|'ΒΥΝ||Ε
βουνο
Μ' ΣΤ 0 Ε000
πε· ιουνίου ~ “Μ -κι 
Ξ' Τ0Υ0ΡΥλ0Υ '
. ί · | χιχουχοπονιοι 
.ε Δ δ “ .λ
'Ϊ [κιιι σ'ιιίσἶίιίι Μιι1ὅίς ·¦Τι“γίνεττιι με
ΜΠὁγῖη?ΚτίΒΒιιΜ,ἶΜιλ.Όμτίνοφ
η |λΚ000Σ Φ|λ|ΠΠ0ΥΣΗΣ:
ς  ή· 0 "διευθυντής" του Κοντονη που
.η  η το πσΚει χοτ “σντ' συτοιί"!
Αλλοι το πσίζουν... Μεοοίες χωρίς
 ι νο βσζουν το χέρι στην τσέπη
ι~ ο ·“
3.000.000 
ΜΙΒ ΜΗΝΕΣ!
Το εδωσε τι ΤσἰΒσς
για ΠουλΞδσ, είπαν "στο"
ο θρύλος κστ ο πως
0 0λυμπισκος κσι οι μπστοχτσηδες |
_7-.ι__.._“_“ 
0υτε τον περίπτερο δεν πληρώνοτε ξ 3'
ε οι Η