Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
γλἶιἴαωαΠ και:τοχε6^@οχριυιΕ ο · · · γ
“γῖοτιιν πριν" στα'92ιιιεζτυνΠαριΠ! "08" κω"" με Β""|"8|"6"·
ι' αντί Ϊ
ι --=ιἔ Η Η* ο:
:Αγγλια - Ουαλια 24
00κρανία - Β. 'ρλανᾶ_α 0-2
Γερμανια - Πολωνία 0-0
Ποροοκευιτ "7 |οωνιοω 2010 / Φωλλο Ί2Ο2 (2402) / € 1 30
«ΜΜΜ» και «Μπονινι» “ 
Εγτνε χθεε το ραντεβου με τον Ζντοβτ5,
Ι Που ειχε αΠοκαλυψει Π “ΩΡΔ“ και ο ὁιεθνΠ5
π Π ο (( Β Λ | »! ε τιΞλλιιναε αοοε Πλησιαζει στην ΔΕΚ
Ι ” Ι
ΜΒ"|"0 «Χ"'|'||||'|»
Β τον Ν | |- ο Η·
ΠανπγυρικΠ επιβεβαἰωοπ τπε «ΩΡΑΣ», που αποκαλυυ·ε το ενδιαφερον για τον
Αμερικανό γκαρντ, που ερχεται οταν ΑΕΚ · Παικτπ για μεγαλα πραγματα, τον θεωρούν
|τού6πε και Μπαρτζώκα8 · Ανανέωσε ο Μιλόσεβιτε, πολύ «αστοί» και για'0ουενε
Μετα ααα μεταγραφικΠ συσκευη.
χθε5 στα ΣΠατα, μΠαινει Προσωρινο
«φρενο» στα εΠαφε5 για τον
Σέρβο, ενώ κερδιζει Πονταυ5, ο
κύΠρτοε Που θελει ο ΚετσΠαγια
· Πιθανο το ενδεχόμενο
να ουμΠεριλΠοθούν στην ΠροτασΠ
και Πανω για δανεισμό
· ΓραγύρΠ3 Παω ο
στην “ΩΡΑι›: «ΣΠανιοε ω, Θ
αριστεροΠοὁαρ05
ο ΛαῖφΠ5, ξερει τοση μΠαλα `
Που Παιζει ανετα και 8αρι » · - “
γ υ Μι" τι! παιρνει
προΒαοιααα
για τα υεοπ του
απαιτειται υπακ
«Χείραρροε» απο ο Κοντονπε:
“ «αποπύτως
ὁ πορεια ακουγονταιαπο|ταπια ν. “.  - ΠαραΜππα.πΜκ " 
αν ὶ - ή:
για τοτι1πταει π ῖαειενα <  · “ '· Ύ ;=- ._ " σεν εχει εγκατααειιαει “ΔΜ 6.κ°|°ὐ"ω να κάνουν
για τον Βαανια φαι» αῆπα τα κι __ , ταν απαΒεαπ του .
πραγιιατα θα εεκα0αριαουν _“ Γ ¦ ' ΣενεγαΗετου και ειναι μ"θὴμ°ω φον* 8”γἑΥε'"·
ατπ συναντπαπ του “ η .παπα πιθανο να κατα0εοει συμπεριφορα8 και πολύ
,Ξ ΜιααΒανοΒιτς ιτε τον παικτπ. 1 Ξ ι ._ Ξ α ι Α αιιεαα, προτααπ περισσοτερο να απειλούν δού",
Δ μεσα στο ταβαατοκυριακο Ξ' _ ·  '· · για ταν αποκτπαπ του καποιοι που έχουν μπαινω!!
Ι σε δεύτερο σπιτι του5 τα ανακριτικα
γραφεια και τα δικαστικεε αιθουοεε
και έχει επισιρατευθει, για ααα
κατπγορούνται ότι έχουν πραξει.
ΕΓΓΡΑΦΗ κΑΤΑΓΓΕΛ|Α ΠΑ ΛΝ|ΣΗ ΜΕΤΑΧΕ|Ρ|ΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤ|Σ ΠΕ|θΛΡΧ|κΕΣ Δ'ΩΞΕ|Σ ΜώόΥ το σύνολοΙ0“ Ποινικού Κὡδ·ΚΦ>