Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέο τοπίο στις βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΣ, Ν
κ Η Ἡ
ῳ ΜΑΤΣ-«φιιιέΠιιιγοιφιτιι
κΕΡΔΗ"Μ'ΕΠΡοΗΜιίΕΛικΑ,
.ι :ι ε οι  
   180 
Παρασκευή Τ 7 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.9] Τ - Τιμή 1,30 € - ΝΝυν.ε|εΠ|ι"οεῳμοε¦'
Μι ΣΕ ιτιΟιιΞΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΝΕΟΔιΝΟγΝ 
και ΣΕ ΝΟΕΣ κΔΤΔι=ι=ΕΟγΝ  ή;
στι5 βασει5 ΑΕΙ - ΤΕΙ
ΕΠ|ΔΟΣΕ|Σ ΜικΡι-ι ΣΤΑ ΕΠ'ΠΕΔΑ ΣΤΑ |9.ΟΟΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΔΥΟ ΑκΡΩΝ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΟ Ι 4 ΜΟΡ|Α ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
με έκρηξη σε Σχολές οι Πολυτεχνικές ο Πήχυς για στις
αριστουχων και Νομικής, Σχολές, Παρα το εισαγωγή στην Παιδαγωγικές,  
υψηλο Ποσοστό Ψυχολογίας, γεγονός ότι το 50% |ατρική, ανοδος και μεγαλη
κατω αΠό τη Κοινωνιολογίας των υΠοψηφίων σε Οδοντιατρική, Πτώση σε
βαση δείχνουν τα της Αθήνας, στα έγραψε κατω Κτηνιατρική και Οικονομικές 
στατιστικα των Περσινέι εηίηεδα αΠό τη βαση στα ΤΕ' Παραϊατρικών και Σχολές  
βαθμολογιών στην Περιφέρεια Μαθηματικα εΠαγγελμέιτων Πληροφορικής 
›  εε;
 8|κΒΕ8$ ΠΟΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ... ΥΦΕΣΗ ΑΠ01Σ|!ΕΔ
ΕΛΑΦΡΥΝΣ|·|
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.. .
ἐἔ ΕΟΠΟ5ΤΑΤ ΠΑΝΑκΡιΒΑ ΓΑΛΑ. ψοΜι. ΑΒΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μ|ΔΝΕ;“
 “Πρδκρισης
για Αγγῇία,
_Ξ ασφαιρη η Γερμανία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα