Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Θηλιά" οι φόροιRecognized text:
:@ω . . .
Μιλ-“λ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιει#ι5ιττηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ [Ι||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2!)2ΗΙ - ΤΙΜΗ Ι,ῖ(! ΕΥΡΩ
ηλεκτρονικές πληρωμές μετά την
επιβολή των κεΦαλαιακών περι
ΑΥΞΗΣΗ 110% ΜΕΤΑ ΤΑ ΒΑΡΙΤΑ[ 00ΝΤΒ0[5
Με «Πλαστικό» χρἡ μα
συναλλαγέ5 5¦ Ι δισ.
ορισμών. Το β' εξάμηνο 2015
εγιναν 88,2 εκατ. συναλλαγές με
«πλαστικο» χρήμα > σελ. 7
Η Μ ι
εκτΑκτοΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«ο ΠΟΣ ΤΟΥΑ5'ΓεΡίχ»
“Τ'Μ'·“Μ·| στο” '- Μ Μ Μ'|Μ · Μ
πΕΡι0Δικο ΥΨΗΛΗΣ
ΩΡΟΛ0ΓΟΠ0|'|ΑΣ
Γενική Συνέλευση μετόχων
Ετι1στροφή στα
κερδη, ο στόχος
της ΕυτορατιΙς
Ο Μ Καραμουζης: Δεν θα ερθει
η αναπτυξη με υπερο γκους Φορους
Ο Φ Καραβ|ας: Προτεραιότητα σε «κοκκι να» δανεια και καταθέσεις > σελ. 9
Στο α' πεντἀμηνο του 2016
έγιναν 824.017 Προσλήψεις από Στα τουριστικά καταλύματα οι
τις οποίες οι 414.957 ήταν για
οΕτΙι(σ ΙΣοΖΥι'Ισ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣ0ΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μερικἡ5 απααχὁλιτστι5
μία στι5 δύο προσλήψει5
μερική και εκ περιτροπής εργασία.
περισσότερες θεσεις > σελ. 6
Νεες συστασεις Γ. Στουρνόρα για ταχύτατες μεταρρυθμίσεις
«ΘΠλ1(λ» Ο! φόροι
ΤτΕ: Η υπερφόρσλόγπσπ πνιγει την αναπτυξη
Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας
Πηγή: ΤτΕ
Εισαγγελική έρευνα
Πήραν δανεια
τα μετέτρεψαν
σε ερΒασρατα
Ο Λιστα με ολους όσοι πήραν
δανεια πανω απο 30 εκατ:
θα αιιοστειλουν οι τράπεζες
ΜΜΜ ΜΜΜ
ο 2012 2013 2014 2015 Μ,
Πηγή: ῖτΕ
ΣΤΟΧΟΣ του οικονομικού εισαγγελέα είναι
να εξετασει εαν οι επιχειρηματίες με
«κόκκινα» δανεια είναι και στις λίστες με
καταθέσεις στο εξωτερικό › σελ. 7
Τ. Γιαννίτσπ5 - [αΜαα
Οσο 2.000
επενδυσει5 είναι
το Ελληνικό
Ο Τεράστια η συμβολή του
έργου της ανάπλασης στην
αναπτυξη της οικονομιας
ΕΤΟΙΜΗ η |_απιαα Βενε|ορπιεητ να ξεκινήσει τις εργασίες στο Ελληνικό ακόμα και
στο τέλος του ετους. τονίστηκε στη γενικη συνέλευση της εταιρείας > σελ. 11
› σελ. 4-5
Χρηματιστήριο
Απώλεια ] 2%
στι5 ὁ πτωτικὲ5
συνεδριασει5
Ο Ο Δεικτης υποχώρησε χθες
302%. Μεγάλες απώλειες
για τις τραπεᾶκές μετοχές
Η πτώση τα· Γενικου Δείκτη
τις τελευταίες ο Μις
Μ· 9|6 10/6 Β|6 14% 15|ό
ΣΕΔΙΑΦ0ΡΕΤΙΜ τροχιααπόταευρωπωκα
Χρηματιστήρια. κινήθηκεχθες το ελληνικό. Σε εξι συνεδριασεις οι μετοχές των
τραπεζών έχασαν 23.79% › σελ. 12
Σκηνικό κατάρρευσης στο ΕΣΥ λόγω υποχρηματοδότησης “σε