Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η υπερφορολόγηση απειλεί την οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΠεπιΡοτΠή8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕΠ
ΜΜΜ! δομής" Ρουφ· ΗεΙ|ηε Λ.Ε.
Τει.: +30 210 6728890
ειπε": ίηίο@ροννετ-ηεΗεεετ
Μ,ρσΜσ-ηε||858τ
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.088
Νίκος Ναραμούζης
πρόεδρος της Μωυσή
Τ|ΤΑΟ| 44Ο Α|Σ.
"Ε ΑΡΝΗΤ| |(Ο
ΕΠ|ΤΟ|(|Ο
Μ Ευκλ. Τσακαλώτος
υπουργός οικονομικών
σήμερα στη Ν
Εσ|αιηεη 5αεηε: Πότε
«βλέπει» κέρδη στις τράπεζες
Την επιστροφή στα κέρδη το 2016, αλλά όχι με τον
ρυθμο που αναμένουν τα τραπεζικά στελέχη, επιβεβαιώνει η θοίοηιαη 5εεη5 σε χθεσινή έκθεσή της, η
οποία αναλύει τα βασικο συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση των οικονομικών
μεγεθών των συστημικών τραπεζών του πρώτου
τριμήνου και τα οποία αναλύθηκαν στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Χρηματοοικονομικής Διοσκεψης στο
που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα. >ί 3
ΧΑΟ|·||(ΑΝ 2,5 Α|Σ. ΕΥΡΩ
ΝΑΥΤ|Α|Α|(Ο ΣΥΝΑΑΑΑΤΡ|Α
ΑΠΟ ΤΑ (ΑΡ|ΤΑ|. (ΟΝΤΠΟΕ5 >12
αναπτυξιακός νόμος
ΤΑΧΥΤ ΕΡΑ Ο| ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤ||(ΩΝ ΕΝ|ΣΧΥΣΕΩΝ >9
αγροτικός τομέας
ΠΩΣ 0Α ΑΣΦΑΛ|10ΝΤΑ|
Ο| ΠΑΡΑΤΥΠΑ Α|Α|'|ΕΝΟΝΤΕΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ >11
Συστάσεις από την Κομισιόν
για τους μετανάστες
Συγκεκριμένες ενέργειες απο την Ελλάδα, υπό
μορφή συστάσεων, ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο να
θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον λεγόμενο κανονισμό
του Δουβλίνου και να αποδέχεται εκ νέου προσφυγές και μετανάστες που από την επικράτειά της
εισέρχονται παράνομα σε άλλο κράτος-μέλος, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. >28
Ν5(|: ΕΚΑΕ|ΣΕ Τ|·|Ν ΠΟΡΤΑ
ΣΤ|Σ Κ|ΝΕΖ||(ΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ >24
Σε θυγατρική τα εμπορικό
κέντρα της |.αηιαα
Κλίμα συγκροτημένης αισιοδοξίας κυριάρχησε χθες
στην ετήσια γενική συνέλευση των μετοχών της
τειηαΞ θενε|οριηεητ αναφορικά με το έργο της
αξιοποίησης του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Οδυσσέας
Αθανασίου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «οι εξελίξεις που ζει η εταιρεία είναι ιδιαίτερες στην ιστορία
της» και παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία
θυγατρικής εταιρείας η οποία θα συγκεντρώσει τα
τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα. >ί 4
Ναυτεμπορική - ΠΜ
Η εκπλιΔεΥΣιι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ >23
«Παραιτηθείτε»
8.000 Π0Λ|ΤΕΣ ΣΤΗ Δ|ΑΔΗΛΩΣΗ >27
[ΤτΕ] Πρωτογενές πλεόνασμα 2 % αντί 3,5 % μετά το 2018 - Ανάπτυξη από το 30 τρίμηνο του 2016
Η υπε ρφο ρολόγηση
απειλεί την οικονομία
Επικριτικός στην επιλογή της κυβέρνησης να επιβάλει πρόσθετους φόρους εμφανίστηκε μέσω της έκθεσής του για τη Νομισματική Πολιτική ο διοικππτς
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
'Οπως επισημαίνει, η υπερβολική έμφαση στις αυξήσεις φόρων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη
του αναμενομένου υφεσιακή επίπτωση και σε απόκλιση των δημοσιονομικών στόΧων. Πλην των φόρων, στις αβεβαιότητες που μπορεί να απειλήσουν
την επάνοδο στην ανάπτυξη εντάσσει την τυΧόν καθυστέρηση υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, μια
επιδείνωση του προσφυγικσύ, αλλά και την απρόβλεπτη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας από ένα
ενδεΧόμενο ΒτεΧίτ. Επαναφέρει την πρότασή του
για μείωση του στόΧσυ όσον αφορά το ύψος του
πρωτογενούς πλεσνάσματσς για την περίοδο μετά
το 2018, στο 2%, αντί 3,5%, ενώ εκτιμά πως θα υπάρξει επιστροφή στην ανάπτυξη από το 3ο τρίμηνο
του 2016, εξέλιξη που θα συμβάλει ώστε η φετινή
Χρονιά να κλείσει με μικρή ύφεση της τάξης του
0.3%. Αναφερόμενος στο κλείσιμο της αξιολόγησης,
Χαρακτηρίζει «διστακτικές» τις αποφάσεις του ΕυτσἑτσυΡ για το Χρέος. >4 - 5
0ι 4 κίνδιπιοι
' Αύξηση των φόρων
' Καθυστέρηση
στην υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων
' Αναταραξεις από
ενδεχόμενο Βι·εχίτ
' Επιδείνωση
του προσφυγικού
[φορολογικές δηλώσεις]
ΠΡΟΣ ΟΑ||'Ο|·|Ρ|ΕΡ|·|
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΟΕΣ|'||ΑΣ
Το Βι·εχίτ κλονΖει την κυβέρνηση
Οξύνονται
τα «πνεύματα»
στη Μ. Βρετανία
Εσωκομματική ανταρσία προκαλεί η δήλωση του
Βρετανού ΥΠΟΙΚ Τζορτζ 'Οσμπσρν, ότι θα περικόψει
δαπάνες και θα αυξήσει φόρους σε περίπτωση που
ε1ηκρατήσει το ΒτεΧίτ στο δημοψήφισμα ως ερΧόμενπς
Πέμπτης. Πενήντα επτά βουλευτές του Συντηρητικσύ Κόμματος δηλώνουν ότι θα καταψηφίσσυν τις
προτάσεις του υπουργού Οικονομικών. Η αντίδραση των 57 δείΧνει πόσο δύσκολη θα είναι η διαΧείριση του ΒτεΧίτ από την κυβέρνηση Κάμερον. >Ζ6
[Εατο8τοαρ] Συνεδριάζει Χωρίς την Ελλάδα σπιν ατζέντα του
Σήμερα αποφασίζει ο ΕΜΣ
την εκταμίευση της δόσης
Εξαήμερο πτώτικό σερί για το Χρηματιστήριο
Γενικός δείκτης
600 Χ
76 σε είε σε σε Με σε
Δεν κατάφερε να ακολουθήσει την αλλαγή πρσσήμσυ των περισσοτέρων διεθνών αγορών τσ Χρηματιστήριο, αντιθέτως συμπλήρωσε έκτη
συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, έχοντας συνολικές απώλειες της
τάξης του 12% >16
[ΣΕΒΕ]
Υστερεί
το εοιιητιγ
της Ελλάδας
Σημαντική υστέρηση στο λεγόμενσ «εσυηττγ οταηά», στην εικόνα δηλαδή που διαμορφώνει
κάθε Χώρα στις διεθνείς αγορές, καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιΧεία έρευνας που
παρουσιάστηκε στο συνέδριο
του ΣΕΒΕ ΕΧΡσιτ 8υπ11ηίτ Πίστη
Θεσσαλονίκη. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα