Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ ΜΜΜ
ωοω·υΜ
ιωωωω
ΜΜΜ' · Χ '·
Σεφτέ με τον Γκονέζο
κάνει ο Πονοθπνο]Ἡόε κρίνω· ώμο·
το ευρωπαϊκό σωτήριο
ΑποκΜγψ ν · ν μ
Ρώτησε & 7 4 /  ||||||||ὶ|$#|!|||μ
όνθρωΠοε
του Μεῆ·σσονίδη
Ν ΜΜΜ
Με Δεκ ΠΑ
το" Μο
Δεν έχει Βγε| Μό το μυοῆό
του «Τίγρη» ο Αργεντινό5
ἱἐκνΜ
ΣΤΟΝ ΚΑΛΑ:
«ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΕ
ΘΕΛΟΥΜΕ» Ξ
ο· πρώτα εηοφέε με ι]
τον Μ·ῆοΒόνοΒ·τ5 
ὁ . ο! “
_ ` _ Αξίζει το
 ποντάρΙσμο
 , Μπακ...
 4 ` αποβολές!
ΜΟΝΟ Με Ύ τ' έ έ
-“7,5εκΛτ Η" | | Ο
ΠΑΣ|Μ0ΕΣ - έ = το
ε;::ῖ:Μ:^Εκ “Μ Γ ο .“ - κ τα ο
'Γ > . > > . 
δ η “ΜΜΜ-α
Η _ τω Σ 
μΧ ' ' ^ ΡΤΩΝΕΤΔ· ο ΛΣο Ω 'Ρ^^ΝΔΜ Θ
Ρ] 'δ εἰ: ογ<ΡΛΝιΔΣ 7 7 έ “3
Μ' ΑΕΚ...