Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠ'Ρΐϊ
Χθες τα νυχτα ο μάνατζερ του καναοου. Μίσκο
Ραζνάτοριτς. ποσταρε στο απατα: “ο Σοένοαμος ανθίζει στον πειραιάκ ο ΑΣ"ῖθΜΣΡΕ|ΕΣ ΜΜΜ" πΠέον
και ο σέντερ τας ουοάκ θα υπογράψει στο αυτή"
Αυτό'προραέπει `|'
όσο-Μα Μαασάι σε > |
πε γ"ααε;ιομόοωνα από ταν
επιτροπή τας Μακάι ¦ ι τι
Με στα:γενική συνές~ Μας ιουνίου ο ΔιαπαοωοΜα“οω ς
κ Η έκταΓομάόα τας η
> ενικάοππέον! '
Ϊ Γ ο πρόεορος τής Σπα Γιώργος ς γ
Γκιρτζικπς.γείναι σεμπνευστής ; ι
= τας νέαςο·ά=εΞ“τ παπα" 
” που ΜΜΜ τα'σεσομένσ σε; ς
 γ`Σοάπερπιγκα και ε-Ψεονική ες π
“Όταν φάγαμε το
τρίποντο του Διαμαντἰοπ στον οεότερο
τεήικό. μπήκα στο
ματς και ήξερα ότι
πρέπει να κάνω κάτι
καπό ο ευχαριστώ
πάρα ποια] τον Γιάννα
ΣΦσιρόπσιιπο. γιατι ι
απΜς με εμπιστεόε- 1
ται ο Με ρωτάνε συνέχεια Η ΕΙΝΑΙ Ο 0ΛΥΜπήκα: οπυμπιακός
ειναι να πέφτεις κάτω και να
σήκωνεοαι πιο ουνατόςι Αυτό
είναι οπυμπιακός·
υπ “Πα ΒΙΟΣ· να
! ειδ·κ°©σαο··
_Με|μιαάκρωςουγκινατική επιστοαή που
ανάρτασεατα σεαίόα του στο τοοεαοοκ.
| ο Ντομί" Φουστέρ ευχαριστασε και απο
χαιρέτασε αν κόσμο που τον πάτρεψε και
τον αποοέωσε ποααάκις από ταυ κερκιοα
ο “στρατιωτας
Νταβιντ» αποχωρεί με
τον βαθμό του... ταξίαρ- Ι
χου από τον οπυμπιακό. 
παήρας «παρασήμων». χ
αγάπας και τιταων ή
ΤΑ ¦Ξ' ΚΜ"'ἘΡΑ ΧΡΟΝ|Α τον ΝῖΑΒ|ΝΤ ο Σε προσωπικό. οικογενειακό. σπαει και επαγγεαματικό επιαεοο. α εξαετία όταν εααάσα
και στον θρόαο ήταν α κααάτερα
τας ζωής του
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ατής: το. ΝικσΠα'ι'5ας
Διευθυντής- Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
πΕΜπτα το ιονΝιον πιο ο Α.Φ. 45980
3,30 €
¦ ¦ ; ω ι Μπιεκ“
ψαρεμα μπισκόςανακοιν νει=τανμα1αναι νέωσα;ταςσυνεργαοἰας'τηςμε τοναταριντ
ωΜερωι τονωευχαριστει γιατιι” παρε _
αφοράτουστονσόααογο σνααρέτασε όαα
αυτό τσ.χρόνια¦σαυ κααοςχυτΜιω“ς τον
Ευρωπαϊκά
Μπα και ένα οπόκααρο κυπεααο οιά χειρός
Φουστέρ ο ουμαθείτε τις
κορυφαίες στιγμές του
ισπανοό σταν ομάοα
τας καρδιάς του
ω»««=ωπ-ω Ϊ
Μάσκα Σιαβα 5 ' '
Μεγάπα πρότασαχτου οαυμπιακου για
αετόςσυμρόααιο στον οιεθνή αποσπά
μέσα ο Σε ανοιχτή γραμμή με τον μάνα
τζερ του Στχρονου άσου οι “ερυθρόπευ
και· ·~Διαψευοουν ότι ο παικτας ήρθε
στήν επαάσα. επιβεβαιώνουν όμως το
Μπειι(οι σε Μαπιν και
Παρτιζάν αντίστοιχα ¦
ΥΜΩΝ Τ "ά Φ ' ..
ἐστι" υπ=2:σα :ἔαά :=°π¦:ἑροΐ&ΐ:πΐ Ο' Κ9ῆ°β°( και
Σσπανιόα περιπαέκουν τπν κατάστασπ ο Γιανκοβιτς
Μέσα στις επόμενες πμερες π απόΦααπ
 οσΜπερτο¦
γ “Σάαρ
ο ,·Χτυπώνταςυ τους αρ- Η Ρωσία Ξεκίνασε κααυτερα και
γ γοῦς_Ρωσους|σταν ταχύτατα. Δ' = , με αιχμές τους Ντζιοάμπα - τρωω απει_ α Σαορακίσ μια” με¦ε-τκαι έμεινε πουσε τους αντιπάπους τας. απαά κόντρα στα
'ζωντανή όταν μπόρεσα' πρόκρισή ` _ ροή του αγωνα ορέοακε να κυναγά
από τον" όμιαο “ ι στο σκορ
3 Στο σε· ο πρῶαν.άαος του σου πιακου ικα· νυν τας ι έ 7- ΐῖ_ κ - _ Ϊ ” ή ο Ϊ ~ ο ο . - Υ ή ·- γ
καταριανής Απ ΓκαράόαιοααντιμιρΒάις πήρε τα _ 1 Στο 45€ οι Μάσι Μπας”. Με ων Β9'¦"_"'ε' ι ;
η ~ ”μακρινή πάσα του κάμΖικ και αΦοά -με μια υπέροχα , ΠΜ νοόνοοα_κοΜεΡ£ με “έα Υ!" '°ν,χ°"ζ'κ ν
ο η προσποίασπ- άοειασε το κεντρικό αμυντικό οιουμο. ' ε που. από' ΜΒΜ-'ΡΜ αφ με τ" °"""°'"",ῳ"·
' ζωγράφισε» από αριστερά τον ΑκινΦέεΦ με υπο- ή έστειΠ£!ΜΜ9Μ ἔ°Κ99' Κω Νέα! 9 °' ΜΜΜ
-οέιγματικό Φσατσαριοτό σουτ ·`Ἐνα τέρμα ιστοῇ ά . Πωσ" "Η” =“°Υ""ΨΠ· “ΠΜ ω "ὁ" Μ"
κ -< · - ο ο · · ι _κ ε τωΜμεωωωωωΜ
¦ ΑΝΕΒΜΝΞ| Π Η ρικό. καθως εγινε ο πρωτος παικτπς που σκοράρει η ατάω =°=Ι°εΜό"° ["°°°°κω` Γ μ η
ο Μοναιε όσο ν γ - ο “ο ' `  =
οεν πέφτουν οι · ' > : ο ΣΕΛΙΔΑ ΙΕ
απαιτήσεις τας
Βααένθια για Χ
τον Μάτι ¦
_:7~Μ_.Η11Μ;':'_ ι
ιιιπππιπ Στον: “κι
 ο ,¦ειΔεκΑι επαοε. - 
,ΑΛΜ_Ν|ΚΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝ|Α
 12-70) ·ΜΕ,|'|(0Λ ΣΤ°'90" γ 
,(`|'ΚΕ|ΕΖΜΑΝ) ΚΔ' ΣΤΟ 
" 95' (ΠΑΤΕ)  7
/ * `1]ιιιευραι σ¦'“ταωω τα, 
 Βρήκαν... μπαστοάνια κόντρα ' Ϊ
ψ - όταν εταιρετικα αμυντική
Το Ξέσπασμα του επαντιμίρ Μις
στο 7-0
πειτουργια τας σντιπάαουν ι
=τους.ιαοποια ειχε ν ο _ η ' 
;ι“οοκάριοτο 50: “ ι
   “ ι
Δοκάρι“ ` " η
ριξει... Στο σε· μπήκε αρπαγή αντι' του
Ξ η~οπό.κόντρα και ζ ο , -ι ¦
_Ϊι'°Ψ.Με"°ή' 'η 'ειχεκαι, Ι  | ά ή ¦ - ή ι
“περασαν η °°Ψ“°Ψ ζ αΓοΠπίαυε Η 
“τσεκαρε ο Ἡ “Μ "έ" Ύ - τον όρου 8 3 ο
ς ~- 4' 7 Ι; στα γραπικαωμ . "ο θα ή _ = κι “ γ η ῖςἐΐΐΐΐῆ - ή 7 - ο; 
ατα Τράπεζα Ι να = "ερ|6Χῇ ¦ ο · Ι κ =Ηχσμάοατρυ Βααντιμιρ Πέκοβιτς αναοει- Ι
·ῇ|Κρήταςπ ή; έ έ __ _. 1“¦κοακειαοαααα στα με“ταπσυμανια.έῷτα- ι
  7 :ι 1 'σε το εαεμοόςστονπρῶτο όμιαο.του 1
Στα απτο: ο Αντουάν Γκριεςμαν πανπγυ- ι 3η ς ειπα ιοέτειισχμρή υποιμπόιότατα για
ειαοοσωοαε“ των Με»
κομάν και στο σο· άνοιξε τον ορόμο στα ο ο ο .ο τ ο. ο
ι `  ` ο Γαππια ια τπνεπό ενα όσα του Η!” ή ` ή ή ή 
“;ρΖΒΐ γ μ Φ οι Ρουμάνοι προπγήθακαν στο τε· με ι
ΜΒΜ' _ ;  Η ,_  77 ο 7 '  χ η η πέναατιτου Στάνκου. είχανοοκάρι στο 28'
' “ΜΜ- ἰ 'Λ ι Ότο¦ΣιιΜε·ιυο πρόγραμμα·τααΣ"Μ: Αγγαία -ιουααία (όσο μμ. . μ τ ο ¦ ή ο “ _γ ¦ ιΣαπουναρουι και σταοιακά υποταχθακαν
γ η ' Μπιτ. γ χ ~ ο σακρανία - Βόρειος ιραανοια ι7.οο μμ.) και Γερμανια¦-κΠοαωνία ι μ ο έ Ϊ2ἔἔἔ:ἔ;ἔ Ι στον ρυθμό τας Σαβετιας. που ισοφάρισε Ι
, ο Π . μ μ μμ ε) μ ο η μ -ωρ.θθμ.μ:ι ο οπο τα ματς7σ¦ααευθείας μετάοοσα από ταν`εΡτα η _ _ Μῇί"ή¦ώ Ξὡνκ°Ψτ η ι στο 57· με ροαέ του Μεχμεντι 7 
9771108 5.214 " 7
8 3 25 ο :επιππ το Π Ψ γ “ ¦ Ϊ ` ·ΣειΔπ τε _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα