Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ασήκωτα πρόστιμα για αδήλωτα αυθαίρετα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10387

1€

www.ethnos.gr

Διατηρητέα και απαλλοτριωμένα »5

Μεταφορά συντελεστή
για 420.000 ακίνητα

Επανέρχεται η
ρύθμιση
• πιλοτικά
στην
Αττική

Αλλάζουν τα πάντα με τον νέο νόμο του υπ. Περιβάλλοντος

ΑΣΗΚΩΤΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πακιστανική
μαφία

για αδήλωτα αυθαίρετα
Πολλαπλάσιο ποσό θα κληθούν να πληρώσουν όσοι
αποφύγουν τη δήλωση. Τι προβλέπεται για όσους υπαχθούν
στη ρύθμιση και έχουν υποπέσει σε μικρές παραβάσεις. »4-5

στα κρεμμυδοχώραφα
της Θήβας
»14, 27

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υποχρεωτικό εργόσημο για
μετανάστες - εργάτες γης

ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ

»13

5

ανατροπές για
συνταξιούχους και
ασφαλισμένους
στο Δημόσιο »15-16, 25

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Δημόσιο: Φθηνότερη
εξα
πλασματικών ετών μέσ γορά
α στο ’16

Τησ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Π

αράθυρο» για φθηνότερη εξαγορά
πλασματικών ετών
μέχρι το τέλος του
έτους φαίνεται πως
ανοίγει στο
Δημόσιο. Ουσιαστικά
«μετατίθεται» για τις αρχές της
επόμενης
χρονιάς η αύξηση
του κόστους
εξαγοράς, δίνοντας έτσι
οικονομική «ανάσα» στους
υποψήφιους
συνταξιούχους.
Oπως τονίζει ο Διονύσης
Ρίζος
-που είναι ειδικός σε
θέματα ασφαλιστικού δικαίου«περιθώρια
ώστε να προλάβουν
να προχωρήσουν σε εξαγορές πλασματικών
ετών με το παλιό κόστος,
δηλαδή
τα όσα ίσχυαν πριν
από την ψήφιση του ν. 4387/2016,
δίνει σχετική ερμηνεία των υπηρεσιών
του
Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους».
Ετσι οι ασφαλισμένοι
του Δημοσίου που θα υποβάλουν
τα αιτήματά τους για την εξαγορά
μέχρι

«

▶Οι υποψήφιοι

συνταξιούχοι
μπορούν να
αναγνωρίσουν
από τέσσερα έως
δώδεκα χρόνια
συνολικά

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
«ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ»

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου
που θα υποβάλουν τα αιτήματά
εξαγοράς να υπολογίζεται
τους για την εξαγορά μέχρι
στο 6,67% επί των συντάξιμων
την 31η Δεκεμβρίου 2016
αποδοχών τους και όχι στο
θα δουν το κόστος της
20%, όπως θα ισχύει στον
ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου
2017

την 31η Δεκεμβρίου
2016 -όπως
δεται η συνταξιοδοτικ
όλα δείχνουν- θα δουν
ή πράξη, οτο κόστος
πότε και εκδίδεται
αυτής της εξαγοράς
η πράξη εξανα υπολογίγοράς.
ζεται στο 6,67% επί
των συντάξιΕιδικά για το Δημόσιο
μων αποδοχών τους
τα πλακαι όχι στο
σματικά έτη των παιδιών
20% όπως θα ισχύει
υπολογίστον ΕΦΚΑ αζονται εξτρά (από ένα
πό την 1η Ιανουαρίου
έτος μέχρι
2017. Eτσι
πέντε ανάλογα με τον
όσοι προλάβουν να κάνουν
αριθμό των
χρήση
τέκνων). Eτσι υποψήφιος
υποβάλλοντας απλά
συνταξιμία αίτηση,
ούχος
μπορεί να αναγνωρίσει
θα αποφύγουν τον
από
μέχρι και τετέσσερα έως και δώδεκα
τραπλασιασμό του σχετικού
συνολικά
κόχρόνια
στους.
Ενδεικτικά αναφέρονται
Να υπενθυμίσουμε εδώ
τα εξής
πως η
παραδείγματα:
εξόφληση γίνεται με
παρακράΕργαζόμενη στο Δημόσιο
τηση από τη σύνταξη
έχει
όταν εκδίσυμπληρώσει 23 έτη
μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2011,
έχει ανήλικο
τέκνο και 4 έτη σπουδών.
Οι αποδοχές της σήμερα είναι
1.350 ευρώ.
Εάν υποβάλει αίτηση
μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου, για να θεμελιώσει
θα
χρειαστεί να καταβάλει
90 ευρώ
για κάθε μήνα αναγνώρισης
από
τα 2 έτη που θα της χρειαστούν.
Με
τη νέα ρύθμιση από
1ης Ιανουαρίου 2017 αν υποβάλει
την αίτηση
τότε θα χρειαστεί να πληρώσει
270
ευρώ τον μήνα.
Εργαζόμενος σε νοσοκομείο
είχε το 2011 συμπληρώσει
22
έτη ασφάλισης. Είναι
πατέρας 2

Γέμισε
μόνο
η πάνω
πλατεία
1

»6-7

2

παιδιών ανηλίκων και
οι αποδοχές
του είναι 950 ευρώ τον
μήνα. Μπορεί να εξαγοράσει για
θεμελίωση
το 2011 και έξοδο ως
πατέρας ανηλίκων 3 έτη από τα
τέκνα για
πάρει σύνταξη. Εάν υποβάλει να
αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου,
για
να θεμελιώσει θα χρειαστεί
να καταβάλει 68 ευρώ για
κάθε μήνα αναγνώρισης από τα
3 έτη που θα
του χρειαστούν. Με
τη νέα ρύθμιση, από 1ης Ιανουαρίου
2017 αν
υποβάλει την αίτηση,
τότε θα χρειαστεί να πληρώσει 190
ευρώ τον
μήνα.

3

Δημοτικός υπάλληλος
ΠΕ, διορισμένος το 1987,
πατέρας
3 τέκνων είναι ήδη
52 ετών. Εχει
τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθ
εί
άμεσα με εξαγορά 5
πλασματικών

ετών από τα τέκνα και
2 από τον
στρατό. Οι σημερινές
του αποδοχές
είναι 1.520 ευρώ.
Ο εν λόγω ασφαλισμένος
εάν
προχωρήσει άμεσα στην
εξαγορά
των πλασματικών ετών
με το σημερινό καθεστώς, θα
καταβάλει 97
ευρώ τον μήνα. Με τη
νέα ρύθμιση
από τη νέα χρονιά θα
χρειαστεί να
πληρώσει 304 ευρώ
τον μήνα.

Νέες
εκπλήξεις
από το
ναυάγιο
των Αντικυθήρων
Ενα χρυσό δαχτυλίδι, αμφορείς και θραύσματα από μαρμάρινα αγάλματα
βρέθηκαν στον βυθό σε
βάθος 55 μέτρων. »35