Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Οι θεσμοί και... οι εκβιασμοί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||(|
ζ. . ..  Δ .
 7 7 7 Διιιιιι·ιιι'ηαιΎι¦κη›ιιι
Ξ ὴ- Ϊ μι· ων... δ|ιιι.κιι
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 
Μ.ιοροηιἱΚἱ.ετ πικαπ· ισ ι0γιιιον2ωωΜιι¦ 2€ ο. 1921  __  _
οι θεσμσί και...
σι εκβιασμσι
Μ και «αμεσα δημοκρατία» Βάζει σ ΣΥΡ|ΖΑ, ιδιωτικα πανεπιστήμια και Μ ιι ΝΔ.
Τσααιχνί8ι μετα@ακόμμαιαγιαΜναΜ-ἡ... ΜΜΜ-αναΜγικἡ
.9% . _
τ ι ψ ` `7 κ .π Ξ
οικοΝσΜιΑ Ρ 1041
Μια καύσωνας,
Μ ιι μαύρα
ως ο· αξισΜγιισικ
σ"Ἡι'736"ἩἔδδΒΉ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα