Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Παγώνουν" ξανά οι αντικειμενικέςRecognized text:
“ΗΜ   Σ ΙΑ ωνιινιι_ιιιιει·ι5ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (ΠΜ) ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2Ο2ΗΟ ~ ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΠ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΤ0ΙΜΑΖΕΙ 0 Μ. ΝΤΡΑΓ|(Ι
Συναγερμόε στι5 αγορέ5 για το Βτοχἱτ
Καταφύγιο στα γερμανικα ομόλογο αναζητούν οι επενδυτέ5
δημοσκοπήσεις που δείχνουν προβάδισμα7 μονάδων του θα". Οι επενδυτές
Εντονη ανησυχία για την εύθραυστη
παγκόσμια οικονομία προκαλούν οι
«ασφαλίζουν» τα χρήματά τους σε
γερμανικό ομόλογα. με την απόδοση Φορά κατω αποτο μηδὲν > σελ. 8
του 10ετούς να υποχωρεί για πρώτη
Εξάμηνη παραταση
Από το 2017
τι ταυτοχρονα
τιλτιρωμίι φόρων,
εισφορών, μισθών
Ο Δεν είναι έτοιμα τα μηχανογραφικό συστηματα εφορκις τραπεζών Ταμείων
για την εφαρμογή του μέτρου > σελ. 4
εκτλκτπΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«ο ΓΙ6ἶΤ0Υ ΜΡΙχ»
ΜτΜ·-0··Μ·| στο” Η· Μ Μ ΜΜΜ - Μ
ΟΗΗΟΝΟΒ
|ΟΙ:ἱΟ|
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΩΡΟΛ0ΓΟΠ0|ΙΑΣ
Αναβαλλεται η αναπροσαρμογή - Ιδισς ΕΝΦΙΑ και το 2Οζ Δ
«Παγωνσυν» ξανα
οι αντικειμενικες
Ο Τον Ιούνιο του 2017 τι ευθυγραμ
Μεγαλυτερες διαΦ0ρες αντικειμενικών και εμπορικών τιμών
μιση των αντικειμενικών αξιών ΜΝ" ΜΜΜΜ Ἡ
με τις εμπορικές τιμές ΜΜΨ Μ"› @Μ Με
, , , ΠΜ 1.850 1.100 68.18
Ο Με βαση τις υψηλες Πλασιιατικες χΜΜ 1.725 1350 Με
αξίες των ακινήτων ο ΕΝΦΙΑ Ἡ::  Β058 
να ΜΙΝΙ] εναν Χρονο ως 2.625 ιερό 4583
ι ι "ΕΜ 2025 1.500 35
0 Τον Αυγουστο τα στιμειωματα ΜΝ Μα, Μ 40
για τον φορο του 2016. (θα κατα- ΜΒΜ Μοο τοσο 40
βλπθεί σε Πέντε δόσεις > σελ. 3 ΠΜΜ 2925 Μ 625
ΜΙΒ 3.125 2.000 56.25
Γ. Κατροὐγκαλοε
<<|_|αραΘυρο»
για ταμεία
επαγγελματιών
Ο Ανοιγμα του υπουργού στους
δικιινύρ0“α τους νιωθω
και τους μηχα νικοός
Π Ρ0ΣΚΛΗΣΗ διαλόγου στους επιστήμονες
για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων ασΦαλισης απηύθυνε ουπουργός
Εργασίας κ. Καιρούγκαλος › σελ. 4
Οτι Ηπα με τι5 τραπεζα»
Αναδιαρθρωσπ
δανείων με...
διαιτητή το ΙΧΣ
Ο Το Ταμειο σχεδιάζει μηχανι
σμό για τον συντονισμό των
4 συστημικών τραπεζών
Ο Μ μ η Μ ω Μ
ΜΜΜ ,1%
“Μ “σε
ΑΜΜ θα”
Μ 478
| | | |
ΜΑΖΙ με την διαδικασία αξιολόγησης και
αλλαγών μελών των ΔΣ των τραπεζών
προχωρα και η διαδικασία αναδιαρθωσης
των «κόκκινων» δανείων > σελ. 9
Κλείνουν τα μέτωπα
Ιεμιτλοκαρει
αυριο τι δοση
των 7,5 διο.
Ο θετικό σήμα από τον πρόεδρο του £υτοατουρ και τον
επικεφαλής του £8Μ
ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ σπευδωννα ξεκλειδὡσουν
τη χορήγηση της δόσης στην Μόδα
πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα της
23ης Ιουνίου στη Βρετανία > σελ. 5
Σε ποιους κλάδους θα γίνουν οι περισσότερες προσλήψεις Ναό