Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΡ0ΔΠΣΕ το ΕΝΔ|ΑΦΕΡΠΝ ΤΗΣ Ο ΑΤΖΕΝΤΗΣ ΤΟΥ
Ξ :Στό κυΛιιυ κΑι
 ο ιι Αεκ ΠΑ ι>Ει·ΕΣι
της ΔΕΙ( για τον Ιουανό Ζητάει 1.2 εκατ. τον χρόνο ο Ισπανός που θέλει και ο Ολυμπιακός
ά ιιΑΝΑοΗΝΑΙκο ι
Θετικα ΣτιΣ
Μοτο: ειιΑΦΕΣ
Του οῆυμιιιακοό γιο ι:·έγε$Ι ΜΜΜ, Ρομπέρτο ._ -.._
Γιατι!βο_λἔύεται Δ  _ ν
.κ~ᾶῖμε τ嶺χ›
Σ - _ -Σ ι 5 Ψ η(
ΣΕΛΙΔΕΣ ο _ΐ_ έ Η· χ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ! ; ι ΐ
 ξ .> Τ Ύ ῦ ΜΜΕ Μ'
 ! « ' » ΤΜ|ΔΗΣ
 :ζ Ι “ ` υ"
 ,ἐ  | ΜΜΜ
 “Φ έ · 
Β ΝΑΚΑΣ"
Πείθει τον Γκανέζο
Φορ ο Στραματσονι
η, /¦_
 Η Ϊ'  χ
τΡιτο Σετ τΑΕιο ο ισιΣ€έλΤ'ἶΡΞ '
"ώς θα εκμεταλλευτεί
τον Ιστιανό ατζέντη
· _ _. ΑΡΜΞΕ ΖΗΣΠ|ΤΠΥΛ0
ΣΑΝ τΡιτοΣ _ ΜΕΣΑ ΜΒ ΤΑ ΧΕΡ|Λ
ΤΟΝ ΜΜΠΟΣι
ΦΟΥΜΡΕ| Γ 'Α
ΤΟΝ ΜΑΤΕΟΥΣ
έχει· τον Ι
=;=ῦΜ ο ΜΜΜ
' Σω. 21, 2
Νώε όῆῆαξαν τα δεδομένα ' `
4 οτου5 τερματοφυῆακε5 του ΠΑΟΚ ἱ = τ'· - ι
οΒΕ^^ΙΔ"Σ· “ " Τ" "ΜΜΜ” ' ξ
Το μεγοῆο κοῆηο λ