Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πλιιρώ
(2,50)
_-··-π`4-:
04Μ . 
Φαν για να
7 ανοίξει το σκορ για
τους "τρικοΜρ"
νει ιι Γιιλλιϊιιιε το ονΘι· 3¦5 ι ς ι  ·  ι α · Ι
ιι0ντρα στην Αλβανια .ς Η Μετα νι ,Μα Μ. “αρχη ς
 οι * ' ' ' ο της£ῳκ@9 Μπα
    ςιιοιιαναΜ^ ν
` ο «Ριζώνοιιν» στονΠειρα , Ἡ |
Ξ με τους νταμιιλοιιΧους Ελλάδας. ΤΙ « η,
Μι, φκ··"γΑ . ·
με πως ξένους. 4
..ι Τιιιαιινίδι το £
Ο Με αλλοι.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130 γ"   7
Β · .
Μωβ ωω·ῳωω · · 4
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
“ ωωω ·· 4
7 αποστάσεις Χ
ω ΜΜι|#πιοπού β
και η; £σπσιιιό2 -7
ΜνΡῦ Ι
ι ς ΧρονιάςοἙιιανοολης!
Ο |Ι|||'|Ι|'ΤΣΨ 
" " _ -.
ΣΜΜ “ Κ 
ι Ι Κ ε
Ι ι' κ .
ιι;Ξ;υ¦ω;!
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΥΝΙΕ,  Ϊ
Έ Ο '-.“ 9· ' _=._
·;;>···,·ζ·
Α “δ -; Ι ΕΤΕ ·. _. ~ 7
Ι η · > ` :τ Εκ:: | 7
. αι!
· " _ ιζ.
ρ ,-<.›
 δικαστικές αποφάσεις!
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ
ΜΟΥ· ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣ
χω · π ά
ι Ρἔ|
ΚΟΝΤΕΝΤ0!
Ε Ι Εἰ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα