Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Νοτια' εΡ@Ξ.Μ
γ . τ γ ΣΞΛ|ΔΕΣ
' Επειτα από 29 χρόνια
π εθνικπ ομαδα του '87 έκατσε
στο ίδιο τραπέζι ' Συζητήθηκε
π απουσία του "καλα
ΚΛΕ|ΣΜΕΝ0Σ
Ο ΝΑΤΕΟΥΣ
' 0 Δικέφαλοε ανακοίνωσε τον
Πάλμα Σανταε και συμφὡνπσε
με τον Βραζιλιανο για δυο
χρονια ' Μένει ο Βελλίδπ5
ΠΑ 4 ΜΠΕ"
πιο· @
ΤΟ Μ ΥΑΛ Ο
ΣΤΟ ΠΑ Ρ | Σ'
Π Αυριο ο Γκαγκατσπ5
στα γαλλική πρωτεύουσα
για το θεμα τπε αδειοδὁτπσπε του
Πανιώνιου ' Με φόντο τα Μύκονο
π συνεργασία ΑΕΛ και Λέατερ
' Για 2 χρόνια στον Ατρόμπτο
ο Ζπσοπουλοε
Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ι ,
Τ|ΜΩΡΕ| ΤΗΝ ΕΠΟ 00 0 Φ
ω|οα·ΑΜ ε γ
άκου πόλο!
21:30'
"ΣΟΥΤ-ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ"
Με τους Θέμη Κοίσσρπ 8 ΤΣΑΡΛΥ
Ν ΝΑΧΝΤ'ΝΝ 'ΣΑΑΝΔ|Α «ΠΑΤΟΣΕ» ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΤΑΑ|Α ΤΟΥ ΣΑΝΤΟΣ ΝΑ' ΤΟΥ ΡΟΝΑΑΝΤΟ
ΑΥΣΤΡ|Α·ΟΥΤΤΑΡΤΑ
@Β Ώἐ
ΟΟΣΤΟΤΑΑ'Α·'ΣΑΑΝΜΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.279
ΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Τ5 ΤΟΥΝ'ΟΥ 2ΟΤ6 Τ|ΜΗ Τ €
'Φττβομιη
ιιΑυοτμιο
τιΟυγγοοιοτπνικπ
'Αποβολπ
τιεονττοτολπ και
"γ προστιμο 150.000
Μ;ωΜ Μ“ῳ““ ευρω στη Ρωσιο
'ΔπτλττΘπκον
+' | Ι 29 ΡωΟΟι
7- με” Τ
ΦΑ ερτ τ
ποιοι
Χι | /
ΝΕΠ' ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΝΑΕ|ΝΕ| Ν ΝΡΟΤΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΟ,
ΝΕ ΤΟΝ Τ ΝΑΝΕΖΟ ΝΑ ΝΑΝΕ| ΤΗΝ ΑΡΧΗ
' Σε ανοικτπ γραμμπ με τπ Ρουμπιν καζαν
-_ Ο γιοτον26κρονοδιεθνπ μεσοεπιθετικο
 “ ' Ο κονέ πιέζει τπν Ουντινέζε για τον δανεισμο του
ι. ' Επαφὲ5 Στροματσονι με τον πω Νουλιμπαλι.
που εμεινε ελευθεροε απο τον Μπέβερεν
' Προταθπκε και εξετοζεται ο Ομπερταν
' Ο Πινιγια ω5 εναλλακτικπ
αν «χαλασει» του |μπαρμπο
' Διαβουλευσει5 και για τον Σιμαο
Ο ΝΤΕ ΑΑ ΜΕΝΑ. Ο ΝΟΝΤΕΝΤΟ. Ο |ΝΟΑΝ|ΕΣ ΝΑ' Ο «ΝΡΥΦΟΣ ΑΣΟΣ»
ΤΟΥ Σ|ΑΟΑ ΠΑ ΤΝΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΑΥΝΝ'ΑΝΟΥ
ΡΕ|Σ ΚΔ' ΕΝΑΣ
ι ΠΑ ΤΑ ΑΡ|ΣΤΕΡΑ
' 0 μονοτΞεο του μπακ τπ5 Σοοιεὁαὁ τονιοε οτι ειχε δυο
κ πουταοει5 απο του5 “εουΘοολευκου5“ ' Ρεγε5 και Πιοτι μοκοντοι
για το Θεοπ του πλαγιου επιθετικου ' Φιλικο με το Βεατεολο