Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Σατανιστικό το έμβλημα" της πανορθόδοξης
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
15 ιονΝιογ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛογ
(10593) 3993
Τ|ΜΗ ΐ ΕΥΡΩ    Μ Σ£/νΔ£Σ 6-7
ννιτιιιιιιιτανιι | 
· Φιλί!” ΜΜΜἴ 73
“ιιιιιιιιι'ιιιιιιιιιιιιιιιιιἙιιιιι
ΕΝΘΕΤΟ ΠΑ ΤΑ
κοΜΜονΝιΣτικΑ ΕΓΚΛΗ
"ΜΤΜ|ΣΤ|κο Ι   _ ή
Το ΕΜΒΜΜ"  · + 
ΤΗΣ "Μο ΔΟΞ Σ
Προφητεία Δανιήλ: "Ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί μετα από Οικουμενιατική σύνοδο"
ΣΗΜΑ 24