Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 0 ΛΟΓΟΣ
ίοεοεπον@οτεπετ.ετ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8986 · ΕΤΟΣ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΕῖΑΡΤΗ '|5 |0ΥΝ|0Υ 20Ίδ
ΧΡΗΜΑῖ|ΣῖΗΡ|0
Στο «σφυρί» για χρέη4
στην εφορία τα πρώτα
30 ακίνητα
ΔΗ/ΚΟΜΕ| ΜΕΤΔΝ|ΠΜΕΜΟΣ
όρους αφέθηκε
ο ί4χρονος δράστης
Καταγγελία-σοκ
από Μπλότερ|για
Μίνως κληρωσεἐ 7
  Γ. Ν·Ι`ΑΙ'ΣΕΑΙνΙΠΜ›γΜ
Ξ'Πράσινο φως για*Την εκιαμίευση
της δόσης εντός της εβδομάδας
χ. λ, ·›
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΝΤ|ΠΟΛ|ΤΕγΣΗ
ΣΕΠ 3
θεού ΜΜΜ
θερμό φθινόπωρο λόγω γερμανικού κρεους "Βλέπει" ο γερμανικός τύπος που κάνει λόγο για μια κρίσπ
διαρκείας μεταξύ ΔΝΤ και ΕΕ. "Βερολίνο και Ουόσιγκτον Βρίσκονται στα
πρόθυρα ενός θερμού φθινοπώρου.
Το αργότερο τότε θα επανέλθει στο
τραπέ2ι το θέμα τιις Ελλάδας.
Το φθινόπωρο θα παρουσιαστεί μια
νέα ανόλυσπ για πι διωσιμότπτα του
ελλπνικού κρέους, π οποία θα συνυπολογίεει τις ευρωπαϊκές πρστόσεις
για τπν ελύφρυνσπ του Μονς. 'Ηδπ
τονίιειαι όμως ότι το ΔΝΤ πιθανότατα
δεν θα αρκεστεί στις εως τώρα δεσμεύσεις των Ευρωπαίων. Η Μοιγκτον εμφανί2εται ενοκλπμενπ εως
και εκνευρισμενπ με το γεγονός ότι π
γερμανικό κυδερνπσπ παρουσίασε
ταν πρόσφατπ συμφωνία για τπν Ελλόδα ως δικό ως θρίαμθο και ήττα
για το ΔΝΤ. Αυτό αναμένεται να γίνει
σαφές και στις διαπραγματεύσεις του
φθινοπώρου.
Η Ουάσιγκτον έχει τονίσει επανειλπμμενως ότι δεν συμμετέχει ακόμπ
στο πακέτο διόσωσπς πις Ελλόδας.
Το ερώττιμα ωστόσο είναι πόσο αξιόπιστπ είναι αυτή π απειλή. Εντέλει το _
ΔΝΤ δεσμεύεται από τα συμφεροντα
των καιρών μελών του. Αμερικανοί
και Ευρωπαίοι διαθέτουν τπν πλειοψπφία.
Ο λογικός