Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἐν μ ν ¦ · _
Ι Η Η ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. 
ο ημερα
νὴ Μο ηττκἡ Εφημερίδα θ
“ . ||"|||("'|"
- _  στο ΜΒΜ
της ΜΜΜ ΜΜΜ
σελ.7
 Γ ”1 τ  
. _':'ὲΎ Ι μ _
Ή ΠΙΜζΙΙΠ
ἶ_·Ή _ “7 `
8 44ιἴ·Δ. ω'!: 7
β Δ γ 'ε · _
. Ί.: ¦ .ι η'-·:-η. |_·
¦. !¦
με ` Η; .α
'Ω ,·· τ
κ« -ε· Ύ .ε · ο
'κκ τ τ ; .ι¦._ τ _ _ _ _ Ψ
-τ-- τα ¦ . .
 - ε- ,¦ η, τε- _
η 3___έ¦ η
' τ κ
Δ1ααστε ακό α... Β" 'Η' Η":
Ι Ι . " 'Η Ένατη τον"
·Ἑφυγον;ΠοΜΠλ 'παταω των" |
ο Χαρά αμΠος Δου γεράκος Β "κατ ο Αλκίνοος Ν1κολαῖδΠς σελ.6,15   
· Ι τ 
· Πέτυχε ο έκαλ1ήΠ Β : '
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ-9
στον Γ1ώργο ΚαλούτσΠ σελ.11
· Παρόλλ11λες εκδΠλώσε1ς ΜΜΜ" 
γ1α ων έκθεστ1 Γεωργ1όδΠ Π 
στον ΔΠμοτ1κύ Π1νακοθύκ11 Χανίων σελ. 16
το" |8|8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ξένα ΜΜΜ
σελ.2¦5
Δρ. Γιάννας θ. Πολυρό1αις σελ.7 ·
ΔΠμήτρτις ΔαμαοκΠνός σελ.12 
Γιώργος Παπασ1τυρόΠουλος σελ.3
Μ. ΜΜΜ Με τα το ΜΜΜ
Παύλος ΠολΙ1ΧρονόκΠς σελ3 ..................... .. Μ8 σελ-16

Τελευταία νέα από την εφημερίδα