Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΥΠΕ|(ΥΨΑΝ ΣΤ'Σ Π'ΕΣΕ|Σ ΑΠΟ ΑΡΓΩ ΚΑ| ΒΠΕΧ|Τ
ΠΤΩΤ||(Α '(|ΝΗθΗ|(ΑΝ ΟΛΕΣ Ο' ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΨΑ|.|. $ΤΠΕΕΤ
Ο Ο δεικτης Οοιν ύοπεε κατεγραψε πτωση Ο.67%, κλει'νοντας στις ι7.865.34 μοναδες. ο δείκτης Ναεαεα υηοχωρησε κατα ι.29% φτανοντας τις 4.894.555 μοναδες
και ο $&Ρ 500 οημειωσε πτωση 0.92%, ολοκληρωνοντας στις 2.096.07 μοναδες. ΗΛ· 1
Υπεγράφη η στρατηγικής συνερ- Τη βεβαιότητα ότι πρόκεπαι για ένα Την πεποίθηση ότι οι διεθνεις δρα
. ί γασισς συμφωνία για ειδικό σχε- σημαντικό βημα στην κατεύθυνση στηριότητες της ΜΜΜ θα απο` Ι διασμένες λύσεις Μπιοίε που των επενδύσεων. της απασχόλησης τελέσουν έναν από τους κύριους
θα προσφέρονται στα 20 ξενο- και της προσέλκυσης διεθνών κεφα· μοχλούς για τον όμιλο για την επι·
δοχεία του ομιλου πως με τον λαιων στη χώρα μας εξέφρασε ο ΔΣ στροφή στην κερδοφορία. εξέφραΑντιπρόεδρο Σταύρο ΜΜΜ 8 της Ματσε Οδυσσέας Αθ"°°'ἔἔλ 5 σε ο ΔΣ Φωκίων Καραβίας. Σ λ 7
. . ε _
“Η ιι που ο κι κι ΜΗ κ κι. Ϊ
ο ΙκοΝοΜΙΛ
ΕΠ'ΤΥΧΗΝΕΝΗ 'Α Ή ΨΗΦ|0Π0'ΗΣΗ 0"(0Ν0Μ|ΑΣ
ιιιιιιιιιιιι
Δύο μήνες επιτυχημένης λειτουργίας συμπληρώνει το ολοκαίνουριο
ευροι· ειστε των 2.500 τμ. στη Δαφ
νη, μόλις 200 μέτρα από το μετρό,
μια επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ. πε
Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξη που
συνδέεται με την ψηφιοποίηση της
οικονομίας, με επίκεντρο τα δίκτυα
νέας γενιας και το ύποπτοι οί ίπίηαε,
χιτ ι~ιΜιΣπιΡιο ΜΜΜ Ε
διαδραματίζει η νοσείοπε, επισή- · ρ ~ ι
ριλαμβἶνομένου του αποθέματος μανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων ΓΙ° δε°τερ° μερ° ι
της Πλα οιο, με τον Πρόεδρο Γ ιώρ- Σύμβουλος Χαρης Μπρουμίδης. Ι ι
γο Γερόρδο. ε "_ἘΕεπεζ'Κ° Πρ
ω· 9 Σελ. 9 Ι _'-_---η-η!»
Ι | Ι Ι '
ΚΑΛΛ|ΕΡΓΕ'Α ΚΡ|ΘΑΡ'ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ
Μια διαδρομή 700 χιλιομέτρων με
μία εντυπωσιακή κινούμενη καντίνα
για να ευχαριστήσει τους συνεργατες της για τη δέσμευσή τους στο
Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού διένυσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με το Διευθυντή
Επικοινωνίας Μηνά Μαυρικακη.
Σελ. "Ο
Την κοινωνία της Λέσβου στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης
και του αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα, στο πλαίσιο του προγρόμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και
με τη Μαρίνας Μυτιλήνης ΑΕ., ο
Όμιλος ΡΕ θι·ουρ, με την αντιπρόεδρο Καίτη κουτσολιούτοου.
Σελ. θ
ΑΝΑΛΥΣΗ