Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 10 "μικρές τράπεζες" για τα κόκκινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηείτεΙηΡοΠ1α.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.086
Ντόναλντ Τουσκ
Πρόεδρος του ΕυρωΠαίκού Συμβουλίου
ΕΞΑΓ0ΡΑ
ΤΟΥ |.|Ν|(Ε|)|Ν
Ι ΝΕ 25,2 Δ|Σ. ΔΟΛ.
Μ Γιαννης Στουρνόρας
διοικητής της ΤρόΠεζας της Ελλόδος
σήμερα στη Ν
θεσμικό Πλαίσιο για το χύμα
τσίΠουρο έως τέλος του έτους
Πριν αΠό το τέλος του έτους αναμένεται να υΠόρξουν νομοθετικές Πρωτοβουλίες Που θα ρυθμίζουν
το θέμα της χύμα διακίνησης τσίΠουρου, όΠως
εκτίμησε ο γενικός γραμματέας Καταπολέμησης της
Διαφθορός Γιώργος Βασιλειόδης. μιλώντας σε
δημοσιογρόφους στο Περιθώριο της ημερίδας Που
διοργόνώσε χθες ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγώγών ΑΠοσταγμότών Αλκοολούχων Ποτών. >1 0
ΕΤ ΕΑΝ: Αιτήσεις έως 15 |ουλίου
για χρηματοδοτήσεις 60 εκατ.
Πρόσκληση Προς τις μικρομεσαίες εΠιχειρήσεις να
αξιοΠοιήσουν τα χρηματοδοτικό Προγραμματα του
Εθνικού Ταμείου ΕΠιχειρηματικότητας και ΑνόΠτυξης (ΕΤΕΑΝ) -υΠοβολή αιτήσεων έως 1 5 |ουλίουκαι έκκληση Προς τα Πιστωτικό ιδρύματα να χορηγήσουν τους εναΠομείναντες Πόρους αΠηύθυναν
χθες αΠό κοινού οι Πρόεδροι του ΕΤΕΑΝ Κ. Γαλιότσος, της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης και της ΓΣΕΒΕΕ Γ.
Καββαθός. Τα αδιόθετα κονδύλια του ΕΤΕΑΝ αυτή
τη στιγμή ανέρχονται στα 60 εκατ. ευρώ. >10
1ητετηετίοηα| Με: Προθεσμία
αΠό την ΤτΕ για 20 εκατ. ευρώ
Προθεσμία έως τις 30 Αυγούστου να καλύψει το
κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 20,75 εκατ. ευρώ
δίνει η ΤρόΠεζα της Ελλόδος στην |ητετηετίοηα| Μία,
ενώ έως τότε η εταιρεία μΠορεί να εκδίδει μόνο
τρίμηνα ασφαλιστικό συμβόλαια. >12
ΑΠεργίες: Σε τεντωμένο
σχοινί η κρουαζιέρα
«Μήνυμα» αΠό το Μαξίμου αναμένουν τις εΠόμενες
ημέρες οι εργαζόμενοι στα λιμόνια του Πειραιό και
της Θεσσαλονίκης, Προκειμένου να σταματήσουν
τις κινητοΠοιήσεις Που διαρκούν Πλέον 18 ημέρες.
Την ίδια στιγμή τα στελέχη του ΟΛΠ ζουν με τον
εφιόλτΠ του <(€ατηίνα| Μετα» Που θα Πιόσει λιμόνι
την αλλη Δευτέρα με 5.000 εΠιβότες. >1 1
Πώς θα εκδίδονται
οι οικοδομικές όδειες
Νέες ρυθμίσεις για τον τρόΠο έκδοσης οικοδομικών
αδειών και τα αυθαίρετα μελετό το υΠουργείο Περιβόλλοντος (ΥΠΕΚΑ), ενώ δεν υφίσταται καμιό
έννοια συνέχειας του κρότους, αφού σειρό αΠό
ρυθμίσεις της Προηγούμενης κυβέρνησης μένουν
ημιτελείς ή κόΠοιες αΠλώς στα συρτόρια, εΠιτείνοντας το αλαλούμ Που Παραδοσιακό εΠικρατεί στα
χωροταξικό και Πολεοδομικό θέματα. >10
ΠΕΤΡΕΛΑ|0: Η ΠΤΩΣΗ
Τ|·|Σ Τ|Ν|·|Σ ΠΛ|·||ἩΑ ΠΑ
ΤΗΝ ΠΑΓ|(0ΣΝ|Α 0"(0Ν0Ν|Α >22
[ΤτΕ] Ποιες Προδιαγραφές θα ΠρέΠει να Πληρούν οι διαχειριστές Που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
0 «μικρές τρόΠεζες»
για τα κόκκινα δόνε ια
Ως «μικρές τρόΠεζες» υΠοΧρεώνονται να λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης και αγορός δανείων. σύμφωνα με το αυστηρό Πλαίσιο Που έχει
καταρτίσει η ΤρόΠεζα της Ελλόδος, Προκειμένου
να διασφαλίσει ότι η δευτερογενής αγορό Που δημιουργείται θα λειτουργήσει αΠοτελεσματικό.
'Ηδη σε εξέλιξη βρίσκεται η Προετοιμασία των
σχετικών φακέλων Που Περιέχουν έως και 200 σελίδες και υΠσλσγίζεται ότι τουλόχιστον 10 εταιρείες θα μΠουν σε αυΠί Πι φόση σε διαδικασία αδειοδότησης. Παρόλληλα, οι εκΠρόσωΠοι των εταιρειών έχουν εΠαφές με τρόΠεζες και εΠιΧειρούν
να αναδείξουν τα Πλεονεκτήματα των Προτόσεών
τους σε τρία σημεία: τα Ποσοστό ανακι:Πσιμότητας,
τον χρόνο του τεςονε1·γ και το κόστος. Στην ουσία
οι εταιρείες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 'Οσες συστήνονται τώρα στην Ελλόδα, σχήματα με όδεια
Πιστωτικού ιδρύματος. όΠως για Παρόδειγμα η
Ωτεόίςοτη. και υΠοκαταοτήματα εταιρειών με έδρα
στο εξωτερικό. Που έχουν βλέψεις για συγκεκριμένου είδους Χαρτοφυλόκια η κόθε μία. >5
Χ.Α.: 4 δισ. σε δύο συνεδριασεις κόστισε η κρίση στις αγορές
Γενικός Δείκτης Δείκτης Τραηεζών
680 62
580 42
το το το το το το το το το το το το το το το το
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Σ Β Β Β
.- .- Ν Ν τη '- .- ι_ Ν Ν τη .
Δείκτης 1θετούς ομολόγου
7.74 _|
..58 Ή
Τα 4 δισ. ευρώ αγγιῖουν οι αΠώλειες του τελευταίου διημέρου στο Χρηματιστήριο, το οΠοίο βρέθηκε χθες στη
δίνη της Πτώσης των διεθνών αγορων και σημείωσε μεγαλες αΠώλειες. οι οΠοίες εΠεκταθηκαν σε κλόδους
Πέραν του τραΠεζικού. Μέσα σε δύο μόλις συνεδριόσεις οι αΠωλειες του βασικού δείκτη αγγιξαν το 8%
(7,9%). ενώ ο τραΠεζικός έχασε 15.81%. Αλλαγή κλίματος είχαμε και στην εγχώρια αγορα ομολόγων, με τις
αΠοδόσεις να ενισχύονται σημαντικό. >3
[σχέδιο νομου] Προ βλέηει στενή Παρακολούθηση αΠό τις αρχές της διακίνησης των Προϊόντων
Ι(αΠνικό: Σφίγγει ο κλοιός για το λαθ ρεμΠό ριο
Αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης, σήμανσης και καταγραφής
ί0φε·λἑτες τον Δημοσίου]
Πληρώστε
ή δημοσιεύεται
το όνομό σας
Την αΠειλή της δημοσιοηοίησης των ονομότων των
οφειλετών του Δημοσίου, Ποσών όνω των 1 50.000 ευρώ. εΠιστρατεύει το ΥΠΟΙΚ Προκειμένου να τους εξαναγκόσει να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Τα ηλεκτρονικό μηνύματα Που στέλνονται αΠό Χθες το βρόδυ έχουν
20.000 αΠοδέκτες. οι οΠοίοι χρωστούν το 85% των συνολικών Χρεών. δηλαδή κοντό στα 77 δισ. ευρώ. Τους
δίνεται Περιθώριο μέχρι τις Ζ7|6 να Προσέλθουν στις
ΔΟΥ Προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση. >7
Ποιος είναι ο λογαριασμός των αΠοκρατικοΠοιήσεων
Στόχοι Μ(σεδισ. ευρώ) Β '
2016 2017 2018 Σύνολο
ΠΜ ανεβαζει τον ΠήχΠ των εισΠρόξεων αΠό τη διαδικασία των αΠοκρατικοΠσιήσεων το αναθεωρημένο μνημόνιο. Εκτός αΠό το 1,2 δισ. Που θα ΠρέΠει να
εισΠραχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου (1,3 δισ., συνολικό το 2016) θα ΠρέΠει
να εισρεύσσυν στα κρατικό ταμεία εΠιΠλέσν 3,2 δισ. το 2017. >4
[Κομισιόν]
Με μια
Πλαστική
κόρτα όλες
οι συναλλαγές
Ο καταναλωτής μΠορεί Πλέον
να ζηΠόσει να συγκεντρώσει όλες
τις κόρτες του σε ένα μέσο Πληρωμής, δηλαδή η ίδια κόρτα να
είναι και χρεωστική και Πιστωτική και να Περιέχει Περισσότερα διαφορετικό εμΠορικό σήματα Πληρωμής. σύμφωνα με
τον νέο κανονισμό Π1ς ΕΕ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα