Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Μ£κΦικο
ΚΑΠΗ!"
ΔΕΝ ΒΑ ΒΡΕ"|'Ε
ΠΟΥΒΕΝΒ ΗΜΜΥ
Η. ΙΟΥΝΙΟΥ 20Ι 6.
καθημερινή
Εφημερίδα
Αρ.Φὐλλου Ι 793.
Τιμή '30 ε
πντοεετ
` πήε·πωθενύ"
= Ι η Ξ ' δ Ω ··^
Ϊ   .ί ί | Ω έ η
Ο ΝΕΤ" ` Ν..
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ~
Υ"Ε|'Ρ|"'Ε
ΕΩΣ ΤΟ ΜΒ
 ΜΜΜΜ'"'ΜΜΜΜ Ολες 01 εζΞλἱξε1ς γ1α την ενἰσΧυση της αρ1οτΕρἡς ΠλΞυρὰς με μΠΠκ
χ ΜεχωωΜῳΜΜΜ κΠ1 Εξτρἑμ · Η Κίνηση γω Λισἀντρο ΚΕΠ η ΠρὁτΠση για Ροζἀλες
ΠΜΣ 3 "ΜΤΒ" Τ"Σ ΜΗ" · Η" ΜΜΜ Β ΜΕΝΤΗΣ Η"
Πρὸωση στον Καναὁὁ, που
κυνηγάει και η Γαλαιἀ
Δ Ω ἱ 7* ο Μ1λουτἰνοφ γω Ερυθρό Αστέρα
Μ'||Ι
Σκληρό τελεσίγραφο ΗΡΑ σε ΜΜΜ: Πάρε τους
ΜΜΜ( σου πίσω. αλλ|ὡο θα χοεωθείο το ΜΕΝ!