Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ὶΠΟΡ
Δ/ντιας: ο. ΝικοΗα'ί'6πς
ΔιενωντΜ Σνντ°Ε·Μ: ΠΡΑΤ0ὶ ΜΑΚΡΗ:
ΡΗ" Ί· '0'Ν|°Υ 20% Ο ΑΩ. "8978
ο τπσνοιιππς επιασε "ο θα· θυμίζει τον
πινω. ρίζωοε και αππατε τη ετων· τον αρκαναν
σύγχρονη ιστορια τον και οσα τον εκαναν
ορνπον να μη οεπει να ωνει
ΛΜΜιΣΜΞΜι οι Αγνεποπονηοι να
κρατιισονν τον μεγαπο ·καπετανιο- τονς και με ανεσπ
Με” θα εργαστονν με τον Μιροπονπο για να
οποκππρωοονν οι κινησεις
Από το ·αντίο· στον
Παναθηναϊκο και την . "Λ ΜΜΕ" .
ΜΜΜ “ως ν" ”Πω ω επιμενονν απαντες οτι ο
ε°"°“Μ"" με!” 'Μ οπνμπιακος εκει καταοεσει
προκοεσινπ των· και το "°"°°= '=8ἔ:'“'Μς
νεο οιετες σνμ·οπαιο °
ΜΠΑΛΗ· ΠΡο:οοΜ ο
Μο στον ακαρο ονοιτ και
μαπα" τα πραγματα θα
μππεΕονν για τον τεως
ασο τον Άρη παν
Μνεται για το ΝΕΑ'
/ηΡΧΗτσ:
ι·ιπ παντα 
ο οπνμπιακος ανακοίνωσε κοες
ορσον τη σνμ0ωνία με τον τπανονπη ο ο αρωγός
πηγε στην Ακραία. νπεγραψε το σνμ8οΒαιο και οι
Αγγεποπονηοι περίμεναν με σαμπανιες και
γηνκα... ¦
Στην τον" ο μανατιερ τον Ρομπερτο απο
και τον Χοσέ Δντονιο τα” ο 'Εφτασε τονς
και φεύγει σημερα · Φουντώνονν τα
απορια πως η επίσκεψη τον οννσεεται
ακομη και με το ενδιαφερον τον
οπνμπιακον για αυτων" τοπος και
ΜΜΜ πιατι της Βαπενοια ο Για τον Σαντ” '
παντως απο κοες μπηκε στο κοοπο και π
Ηπεαίκτας. παν ετοιμαςει επισημη προταση
ΚΕ' 'ϊ' ΛΛ Η""'Λ
Για το αριστερο ακρο της
αιωνας ο ΞΞετααται ο ιοπανος
μπακ της και εοσιεοασ ως
νποιμποιος αντικαταστατπς
τον αρτονρ Μασονακον
μππ:ι··ο
τι· ειπεν·
Από τη οιορεντιπ
ακομη: κοντα σε αμα" τον οεπγίον
ο κοπο·ος ο μεν τα παρατα η Στον" , 8 Η
Γκρατς για τον ΔνΜνίτπ Π _ ι
'°ΝῖΕΝῖ° Δ|ΑΨΞ'!Η ··~
ΠΝῖλθΗΚΞ ο Με... ΠΟΥΝ”
τοπον” "ΞΜΝ°2 Πῶς αντιμετώ'·ΜΚ Η! Μπορατο πιααν Χθες στον
των στο τραπεζι και οπνμπιακο
το ονομα τον Αντονι ρεποοταζ παν
Μοννιε παν φτανει οεηει τον Γιαννη
απο την ·ποπσνισ ο ο Πρωτο να
ταρω ταινια αποκαρεί απο τονς
εετρεμ επαιξα και ιερνοροπενκονς·
περσι γερα για τονς για τη πωπω ` > να ι
Πειραιώτες σορεατ Ι! ί · ί '
πναπητο ·οο:·.
είμαι ο μικρος
:τανρος απο
μπαμπα και
παππού οπνμπιακαοες και
ακοηονοῶ τον
σωστο Μονο τονς.
Και μην ανηανκειτε αν ρα φανει
ο Ρομπέρτο. γιατι
ερκομαι εγώ...
αιωνια:
πονκας
Χαμαρακης
η ` Χ°ΜΜ
παίρνετε και Μας
Αγγεποπονηος με τον
ΜΜΜ :ΜΜΜ στη
μεση. ετοιμοι για τις
"ΠΙΝ” "°
"και” παν
ανανεώνει την καρ' ο"
επιτνκπμενιι πορονσΙο
τον πηγαν στο Μαν·
'οι Ροζ" τκ Μις
για νεες ειπτνκίες
των ··Μπ·νκων·
στο αν.” ΜἑΠΛον
Τι ισκὐει με τονς
Μποντ. ποιες οι... ειοικες
σννοιικες στον Πειραια και
πῶς οσ κνππσει η νέα
Ενρωπίγκαι
Δισππατα
καμαρι" και
Με· αιωνια
απο τονς
οπνμπισκαν με τον
ΜΒΜ Μαρτίνη.
εινα μετά την
τνιπ·ι επανω
της ανμωνισς.
ΜΒ Ν ΜΜΜ
“° νασαι·
της Μ
Γραφει ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΛΙΙΤ°Π°ΥΛ°£ ιαεΜ6α Η)
Η |ῖΛΛ|Λ 2-0
το αεπι·ιο
τζσκερινι στη και ποτε (τον οι σκόρερ ο οι απο· εικαν την πρωτο·
Βονηία των κινησεαν. αι* με τον Λονκακον σε κακιστπ μερα και τον
Με· να αναΜται σε ατομιτες και πμττεπτίς ενεργτιτς¦ στν
μποροοσαν να οιασπααονν το αμνντικο τείχος των παρών
ο 'Ερικ καμρεν σαν “Με χρονο σνμμετοκιις στον τα." Ντσνρμοζ ο Αντιθετα·
Ξεκίνησε στην τνοεκαοσ τον Μπεργκ. ο
οποίος επακιστες Φορές ακονμππσε την
μπαΜ και αντικατασταοπκε στο 89' με
τον οιακριοεντα τκονιντετι
είνα - εονι-ιαιπ τη
Το αποτεηεσμα αοικεί
τονς |ρπανοονς. παν ιιταν
ανώτεροι ιειοικα στο α'
πΜκρονοι. εικαν περισσοτερες ενκαιρίτς και Μαρ·
με τον Χεντρικ ανν
Μ'°Κ στο ΤΤ'
ο νΜΜ να·
πανια τα Με τον
Μια τη Με" της
το τι" προπγηοπκε
με ποασε τον Χονπακαν στο
σε· και οι :κανοιναοοι ισοφαρισαν με αντογκοπ τον
τοΜΜΜννρΜιωι Γκορ·Μα. ΜΜΜ· τα· ΜΜστπν ΜΜΜ των ιρπανοόν. τα
“Μ κ Μα π Μ ειναι π
Μπι φωσ ιιον ακορντα· στο εν”
των να Μ οτε να πρωινών
εντος το: αντιπαππς εστω
ΟΛ ΣΥΝΕΧ|¦Ε| ΚΔ' ΒΔ
ΚΛΗΣΗ "Ἡ" ΚΛΡ|ΕΡΛ
τον ΡΙΟ" 0ΡΥΛ°
Με Μια· τι· τον ο·νπικο
παντα ιιον ετοιμαζεται να των· μια οποτρνσπ
οκταετία στα εανοροπενκα. νποσκομενος τίτΜνς
και οντιρικ6ς στιγμες
πέντε ανοοωποι τον μπασκετ σνμωνονν
οτι π ανανέωση της σννεργασίας με τον ΜΜΜ
ΜΑΝοΥΜ ηταν η καπντερη κίνηση ηον μπορονσαν
να κανονν ο οΛνμπιπκοτ και οι αοερ0οί
κι·ιεποπονΛοι. μιπανε για το ταπεντο. τον
καρακτιιρα και το μεηπσν τον Βοκρσνον οσον. πον
στεριῶνει στον πειραισ μενω το τοτε
Ι'ΔΠΔΙ'ΙΩ "ΗΕ
ΟΔ¦°'ΛΔ¦:
-ο Βααιππς
Μαν". εναν
ικανοτατο των οίππα
τον. για να 'κανει ορνια'
τη νεα κοσνια·
.. Θε
ο Πίκος ·ιηίππον
νεαροί ονσιοπογικονα
μείνει ο :πανοοππς στον
¦ το” τον οποία παρε
-. ¦ και Μαοτπκε. ενώ ο
ι" οίκος πιναροος ονμαται
τον κι" Βασίππ. παν
ορμοοατ ατρομπτος στις
προπανησεις να αναρτωπίοει τονς παντες
ο τεραστιο·
ΜΜΜ· Ξ ι
χ Ακομη. ο Γιῶργος ππννιατης
Η περιγραωι τη μσναοικη ικανοτητα τον
ν αρκπγαν να σννονοζ·ι ενστικτο και
η τεραστια μπασκετικη σκεψη. ενώ ο
.9 ς κώστας πρῶτος ονμοονεί ότι ο
Δ ; ; Μαρια ασος "Οι τα οοντ της
τι καρδιας και ονμίζ·ι οτι εκανε μαγκες
και τονς τρεις σεντερ ι· τονς οποίονς
αννεαγαστπκε στον οπνμπιακο
..ιι τ ι η · . .ι
ΗΛῖ¦ ¦|"¦ΡΛ
¦'|'° Η!” ο
Ανατρία - ονγγαρια
ανο αν. ετη και
πορτοναπια - ισπανοια
ιΊ°ι°0 μμ.. ΕΤ"
ρίτνονν την ανηαία
της της αγωνιστικπς
στη Μαη των
Ο ΕΕΛΙΔΔ 5
Τονποιπ με κεοαπια τον ωστοσο τα ”Μαν σκονρα απεναντι
τοκρσνον στοπερ μετα Μο στην εξαιρετικη αμνντικη
ιοανιιαι σεντρα τον πειτονργία των αντιπαΜν τονς και
γιεστσ
Η ισπανια κεροισε
το τη μακιιτικη Τσεκία στην
“ 48% 
χ = χ
_ 0· ζ: Χ
' ΣΕΛΙΔΑ
οι ·οονριας ροκας· κνριαρκπσαν
σε οππ τη οιαρκαια τον αγώνα.
στον παντα αταοερο πετρ πετ
απο την παταω τονς. οι τσεκοι επαιαστες ωρες εμφανίστηκαν
απειππτικοί. εντοντοις στο οτ' πίγο επειψε να ιαο0αρίσονν. οποσ ο
Ντε Χεα εοιωεε εξαιρετικα την μπαπα σε οννατο σοντ τον Νταρίντα
Μ°° ΟΠ" '°Π°'|ΚΛ ΜΜΟ!"
ΣΕΛΙΔΑ ΙΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα