Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ρ0Δ|Α|(|·|
 ΤΡΙΤΗ τα |ΟΥΝΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΡΩ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ε] ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 2Τ.3Μ
ΓΥΡΟΓ|ΩΛΕ|Ο
#υἄσυστὶνσ Ι Ι Ι
 Λογω αδεσΠοτου σκυλιου
Εργολάβος δεν έγινε η προσγείωση
 κε ΚαρδιοχτύΠησαν οι εΠιβότες της Οίγιηρίς ΑΠ, την κυριακή. στην Πτήση αΠό το Ηρακλειο
στη Ρόδα Το αεροΠλόνο ματαίωσε την Προσγείωση (έγινε ύστερα αΠό Τ5 λεΠτό) διότι
Μ.'Μκ
'Ι||ιή""“ Δ'
ηΛιι·η·ε
και):
Ε 3 .κ των
σε   στην Πίστα βρισκόταν όχημα Που κυνηγούσε αδέσΠοτο σκυλί .Ο ΣΕΛ- Β
εργασίας
στο δημο
@κα έκδοση τρέχω; ΣΤΗ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΣ Π ΡΩΤΟΥΣ Μ Η Ν ΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟ Ν ΟΥ
 Κατα 39% μειώθηκαν
ο 52χρονος
. Ι Ι
στην ανακριτρια
Είχε συλληφθεί έξω σΠό σχολείο
με κατεβασμένσ Παντελόνια.
'ΣΕΛ.9
|·| Πολιτικη Σε τέλμο βρίσκεται
υστερία η τοΠική σικσνομία
δεν ωφελεί
κανεναν Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι οι φωστήρες
Ι - ι του υΠουργείου Οικονομικών. Τόσο στη Ρόδο όσο και
στα αλλα νησιό οι εισΠρόξεις ΦΠΑ μειώθηκαν σημαντικό, Παρό την κατόργηση των μειωμένων συντελεστών. ΑΠοδεικνύεται όμως και το μέγεθος της ύφεσης στην οΠοία βρίσκεται-ελέω κυβερνώντων- η τοΠική οικονομίσ. Ο ΣΕΛ. Δ
σε ο(
Δηλώσεις του Μίμη Ανδρουλάκη
χθες στη Ρόδο Ο ΣΕΛ. 12
γ Συναντηθηκαν
όμί0“_ οι αΠόιροιτοι
η! ' του Βενετοκλείου
ΑΑ ύστερα αΠό ιο χρόνιο
› οδρ
μ ' Ο ,Η Ε η ο:  Η
Δ*- 37 7 “ : - “
“Τα Κ  Δ
Ξενοδοχειακέ5 Μονόδε5 ~
Οιν0Π0ιείσ > Τίποτα δεν λειτουργεί. Εκτιθέμεθα σε χιλιαδες επισκέπτες
ΜΑκηοχΡοΝιΑ Μ|ΣθΩΣΗ Βιομηχανίες του νησιούΜε ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ εΞΑΓοΡΑΣ Παγοδρόμιο
ηηΑχγχηοΝιΑ ΜιΣοοΣΗ Εμπορικό Κέντρο
ΓΙΑ εκτΑκτεΣ ΠεΡιΠτΩΣειΣ Αίθουσετ Εκδηῆώοεων Ι Ι
εε“ο“κ“ ΥΠερβολικες οι διαστασεις
ὰ  Ψ|5ω· | ΦΣ) 7 ' έ    |διαιτέρως συγκινητικό το αντόμωμσ Που ΠραγματοΠοιήθηκε
ΜΜΜ Αυτό υΠοστηρίζει ο υΠεύθυνος των εμΠόρων της Λαϊκής στο ιστορικό σχολεία Είχαν Πολλα να Πουν και να θυμηθούν
'ΣΕΛ." ΟΣΕΛ.|8-|θ