Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ι Η “ “Ματ
 Η η Π ΜΒΜ
γή Μο η-τ·κἡ Εφημερίδα |
· . το Μο
μ  ΜΜΜ
της Κρῇτης ΜΜΜ;
Ε. ΜΑΗ: 11€νν[email protected]ΠἔοΠα8ΚΠΠ8.81^ ΝΕΒ: τντννν.αἔοΠα8ΚΠα8.ΞΙ^ ΤΗΛ; 2821074544 ΜΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.085 (41943) σελ_16
 ΜΜΜ" ΜΜΜ·
γΠΙ_ΜνΜο Μυνήματα·
σελ.3.6.12,13
Δ1ααστε ακό α... ΜΜΜ:
Προσφορές όλο το χρονο για Δ
| τους δικούς μας ανθρώπους
· Ψυχολογ1κή γραμμή υΠοστύρ1ξΠς 
γ1α τους εΠ1Χετρτ1ματίες σελ.5 ›
· ΕναρξΠ Περ1όδου δακοκτονίας σελ.9  Ά ?Μ -`
· ΚρουαΖ1ερόΠλο1α " @θ ”' Ι'
ι . . . . . . ι - . . . ι . . - . . . . . σ τ`%
λ1 Ι Σ |δ ελ.
στο Ρ(Μ ως Οι] ος σ 9 ΡΕβΝΕΤ | ==Ω€=^#ΡἘοΜ Χοιρινή
· Ιταλοί Μο18ευτ1κοίοτοΧΜ σελ8 " , °ΐΐΥΨΗἘΈΨΐΐ 00000000000000000000 οΕΨΨΪἶΪΨἶΪ?ὅἴἶη
· 8ο Συνέδρ1ο Παγκοσμίου Συμβουλίου - ά Φ κ
Κρατών στο Ρέθυμνο τον Αύγουστο σελ.15  .ἔ .ζ
· Δ = Η Β
ΜτΙ" πιο ΜΜΜ Ξ η. -; *
....................... .. σελ] Β ΜΕΤΑ ΗΒΗ ΝεκτΑΡ|Ν|Α -357
· 8- ΦϋΟ- αμα Τυρνόβου ο
Αντών11ςΣαμαρός σελ.10 Σ"|"κ8° 8 ΠορτοκολιΜτ το κιλό
ΜανόλΠς Ντουντσυνόκ11ς σελ.5 Ό ἑ- μ| - · η
ΓεώργΙος ΤΖανό1α1σ σελ.4 06 ς 7 Δ γγ τ: .ΠΜ Μο" Τ .Δ
Παυλος ΠολυχρονακΠς σελ.16 ................... .. σελ-10 ς χ 9% ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα