Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγα Ο Γιώργος
Ι Ι Αμβρασίαυ
απο τους πολλους 3 αλιαζει
και όΧι πολλά Πχ
Σελ. 3
 από τους λίγους"
ΕΡ.ΦΥΜΟΥ 3549 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
Σοκάρούν οι αποκαλύψεις από τπν άνρια
δολοφονία ρε δύο μαχαιριές¦ ιι ρία από τις
οποίες τού έκοψε τπν καρωτίδα¦ τού
14χρονού 'Ι'άσού Ν. στπ Γέφύρα
θεσσαλονίκπς ρε δράστπ έναν σύνοριἱλικο
`_ _   γ _ . _ φίλο και σύριιαθπτιἰ τού
·Ἑξ8Ε88ἔἔω  “ _ _ .Ι - _ χ: '   γ Κάτω από ένα δέντρο¦ πολύ κοντά από το
'  : 3 ` '“· ` ' σπίτι τού¦ προσπάθπσε ο 14κρονος δράστπς
να κρύψει τπ σορό τού 'Ι'άσού
Αδιανόπτο: 'Ι'σακώθπκαν νια τα τρακτέρ και
ο 14κρονος έσφαξε τον φίλο τού...
Σελ. 3-5
ΠοΝπΟμός ΠοΝπομός
Η Γιορτή της ΤσαῇαφοόΙτι ή
'(0' ραγ|(ούν|κ"ς τσιαῇαφοιιτι...
· Το ε ενέ και
τ ι·ιιτας Ί” 9
Ι δύσεύρετο
Στο Μοσχολούρι ορεΠ1κό! Σελ. ι2 '
Σελ. Η
πτηνά αξεσουάρ
μικρά ζωάκια ψάρια
ζωοτροφές ενυδρεία
Στο καταστημα μας επίσης θα βρείτε σκισυρακια,
χαμστερακια, κσυν8λακια όλα τα είδη, χελωνακια,
και επιπλέον ντόπια προϊόντα από τσ αγρόκτημα
μας, όπως πουλερικα, τρυρόματα, παπακια, αυγό
και αγνό μέλι*
ΜΜΜ, ανναίζαι για |3ιι τρυπα τις μαγαλας τιις ιιρααιραρίς...
λιιλὡστε συμμετοχή για να κερδί
σετε εντελώς Παραδοση και και' οίκον...
σε "ΜΜΜ ξ"°°°"“ |εζεκιήλ 8 (πλησίανίαείίααα Εστία) κιν. 6980708216 (υααί'8αμ)
*Όλα τα παραπανω κατόπιν παραγγελίας αμεσα έως σε μια ημέρα.