Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανασύρουν χαράτσι μέσω του Κτηματολογίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
978 6
ΤΜΟΔ Ω Η ΤΗΝ'
η Γι γ
_/| Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ί ·”  
τ ΓΓ   τ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 26 εκατ. ιΔιοκΤι-ιΤεΣ
ΘΑ ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ τελη Με η£ΡιοΔον ι997-ι999
ΜΜΤ|'θΥΝ ΜΜΤΣ|
μέσω του Κτηματολογίου
ΟΣΟ' ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ καταβάλει το ηάγιο
τέλος κτηματογράφησης θα λάβουν
ετεροχρονισμένα «ραβασάκια» ηοσού
35 ευρώ για κάθε δικαίωμα σε κύριους
χώρους και 20 ευρώ για βοηθητικούς
“|[|λΛΣ|ΛΖΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝ|Λ|0 0Ρ|0 ΔΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ0%
Ε “ :Τα “ ο ιζ ΣΣ ”ΪζΞζἶ“`_
φωτιά του Βτεχιτ
απειλεί τις αγορές
και τηλ. Ελλάδα
 Φονιάς στα 1
στο Δημόσιο!
ΣΥΓκΛ0Ν|ΖΕ|
Το ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
οΕΣΣΑλοΝικΗΣ
για ασήμαντη
αφορμή αλλά
με Βαθιά αίτια
Η ΠΛΗΡΩΜΗ θα γίνει με τους
κωδικούς Ταχί5 στην ιστοσελίδα
του κτηματολογίου ενω ακίνητα Που
δεν έχουν δηλωθεί θα ηεριέλθουν
4   .ΣΦΑΒΟΖΡιΣΕ κ|ΝΔΥΝ0
 ““ πως.: ανετα
“ ί τί 9Β  ΔΤ
ΕΜ ; Συ] ;ίἶἰ;ῖξΪ7 Τ ι?
ιιιιιιι
Τ2-Τ3
θΧ| ΑΠΟ το ΠΑΤΡ|ΑΡΧΕ|0 Τ|·|Σ ΜΟΣΧΑΣ ΣΤΗΝ |'|ΑΝ0ΡθΟΔ0Ξ|·| ΣΥΝΟΔΟ
ΣΕΛΙΔΑ
5.000
ηΡοΣΛΗψΕιΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ
ΗοτεΡοτε
Ατούμ  
ΕΡΓΑΣιΔΣ 
ΜΥΡΩμμα γτα 5.000 ΜΜΜ
ανέργων στα κέντρα Μ
“ΕΚΠ ΕΕΣ  Ε
Α Ε|Δ ΕΩΣ
ΒΟΟ.ΟΟΟ€ ΣΕ
ΜικΡοΜΕΣΔιογΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΔΝ
το ΑΡ|ΣΤΕΡ0
«ΚΑΛΣ0Ν» '|'|·|Σ
νηοκΡι;ιΑΣ κΑι
ΤΟΥ ΛΑ|Κ|ΣΜ0Υ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα