Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΥΛΛΕΚΤ||ω
κΑΠΕ“°
ΕΝΑ Β'|0|(“Ε|ΣΤ|Κ0 ΔΩΡΟ "ΙΝΕ
ΔΕΝ  ΠΟΥ* 'ΝΒΑΒΨ
65% ι ι χα “η
Ι3'0ΥΝ|0Υ
20%. ΓΑΥΡ0Σ
ΜςΔΕΥΤΕΡΑΣ
Εβδομαδιαίο
ΜΜΜ Εφομερί6α
 ρ,Φὐλλου 297. ο 
¦ ή: |.0 ε* '¦
σαν:ο8.¦π
ι Η Μό
·ΣημαντικήμείωσηστιςιιιιολιιΒέςιου6ἑιΙηκεΜριηγύς.δείγμιιῇύιιόπΞ   _  ' 
Η” ¦ιέ · 
ιιολὐἡΒελενσιιιιριιμείνεισωνΒρύΜ.μηνιιηγιιΜΜςκιόλπςστΜιεσινΞΜΜμενο › '   Ν  .ρ μ . _
ρονιεβυύμειουςΜγελὑπουλουςμειονμσνιπζέρΜ.ΜίσκοΡσζνΜβἡς¦ :Ά  _ @μ . ¦ ΩΧ· ο
Κ' ΑΚΟΜΑ...
|αΜΜΜω_
Εντεἰνονται οι επαφές ισα θρύλου με η .ι έ  Ή ” : π Η | .Π | '
> Μ·ΜκΜ
Βαλένθια και Μπενφίκα. μετά το ”ναι” ¦
ιων 600 Αργεντινών ααων · Οι Ισπανοί “ χ ' _ ' μα
κλεινουν ὴὁη και εζτρἑμ στη Θέση του . ' “ _ 7 -, με χρυσή στο ΠΟΠ μέτρο ελεὑΒεροκσι Με' γιιιμετιιλλιο ΜΒΜ