Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ )¦|=:·ΡΔ=Ξ| κ·'1Ν|ιΝΙΝΜ ΠΚ! ι'ΠΠ0ιἩ
;_ἑ ΑΜΠ ηΣ«π»ωΜΠΜΜκ.“
 ΜΒΗΗΑ|ΚΗ "ΠΑΤΤ|ΗΗ
Η ΗΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΗΕΑΣ
Το ΠΑΖΛ... ΣΥΜΗΛΗΡΗΒΗΗΕ
ΗΑ| Η «Η» ΠΑΡ0ΥΣ|ΑΖΕ| ΠΑΑ ΟΣΑ
ΗΡΕΗΕ| ΗΑ ΞΕΡΕΤΕ Τ|Α Τ|Σ ΟΜΑΔΕΣ
ΧΑ' το ΗΕΗ ΣΥΣΤΗΜΑ Α|ΕΞΑΓΗΓΗΣ
ΤΗΣ Α|0ΡΤΑΗΗΣΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΑ... ΗΠΑ"
Ξ Η ΜΜΜκπΜΜΜΜΜΜΜΜ  Ι
οΔικ“τοΡο:   
Τ" Με· Τ“ΣΜΛιΜ,τοΜο ΜΑΜ
ΗΑ' 'Η ΗΕΗ ΣΤΗ "ΗΒΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑ ΤΗ «ΠΟΥΝ
ΑΗ" ΤΗ' 'Η' ΗΜ. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ "ΝΤΑΟΑΗΝΑ
ΜΜΜ·Μι·
9 Μ'¦ξ¦ἔξΜ¦¦ κ τ·ΜοΝπΑΝΜΗΝΛϊκο
Η  ΜΜΜ β.
ι ΜΜΜ . `
7 ΜπΜ“ωΜΜΜ“ΜΜΜ ΜΜΜ
ω ΤΗΗ ΜΝΗΜΗ Τα ΣΤ" ΜΝΗΜΗ" . Η
κΙ...οΜΣ.ΜΡ0ΜΝΜΣ  “ Η   ΜΗΝΗΜΑ
ΜεωιοΡεκτικΜιΜοΜχΡοκοεεΝετΜε:ο«κιιιεκ»
 Έ Η: Α
ΗΝΗΑΑ|Σ"Α ΠΑ ΗΕΣΗ ΗΑΣ'ΗΗΤ Α|ΗΑΑ ΣΤΗ' ΖΛΑΤΑΗ  ι, ἐξ η
ε· Ν  Μ· 'Φ ΤΣΑ!" < 
ΕΗΑΗΝΑΑΑ κ
 “ΜΑΜΑ
““;Μ“.ω__
 ΝΗΜΑ 
·, (ΜΜεπε·ΜΜἘ
0 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΠΗΤ0Σ
τα ΜΜ“ΜῖκοΥ Η Η
ΗΑΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΗΜΗΠ - ΚΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤ0Η ΗΕΗ ΜΗ'ΡΤΣ
- ΑΛΛΕΣ ΑΤΗ ΠΕΡ|ΠΤΗΣΕ|Σ ΣΕ ΣΤΑΣΗ. . . ΑΗΑΜΠΗΗΣ Γ 'Α "ΑΗ ΕΝΑΕΧΠΗΕΗ0
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ“ΜΜοΜ ζἑ ΜΜΜ πωΜΜΜΜΜπΜπ“Μ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα