Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Έρχεται πόλεμος φοβερός, μέγας σεισμός τεκτονικός"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
"3 |ΟΥΝ|ΟΥ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ΜΒΜ) εεει
“Το απο 
ΠΟΛ|Τ|ΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
τ+ἑἴ Ο
“ιιιιιιι ιιι ιιιιιι
Δαίὅ Ϊ "ρθω / 1 / ( τη Η Ο 1 ς! 1 1 ΔΣ! 
/ ο  , ` Δ 7
ι ία ΔἈ!ὲί ; έἶ ί ι α
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
η ΣΣ/γ:©ίΧΧν//Χ Χ έκ 7/77 !ι  ί
ίίἔῳί Ϊ “ /έι αχ [τι Η η
ή β κή Ν
 //¦ 
ΣΗΜΑ 27 ί
Ομιλία - καταγγελία
του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
ενώπιών πολιτικών!
Τι προτείνει
για να επιβιώσει
η Ελλάδα από τη λαίλαπα
τών μνημονίών
Άρθρο - παρέμβαση
του αντιοτρατηγοι1 ε.α.
Ν. Ταμοι1ρίδη:
"Ἐρμη Ρωμιοσύνη"
ἴ`-ζἐ;
ΣΕΛ|ΔΑ 2, ΕΝΘΕΤΟ ”ΕΝ ΣΤΟΛΗ”
ΜΕΓΑΣ ΣΕ|Σ|0Σ ΤΕ|ίί0Ν||ί0Σ"
Προειδοποίηση Γέροντα για τα επερχόμενα, προφητεία Αγίου Πα'ίσίοιι για την
"Αλβανική απειλή" και το "σχέδιο μιναρές" για το διαμελισμό της Τουρκίας!