Πρωτοσέλιδο Ριζοσπάστης: "Δίκαιη ανάπτυξη" για το κεφάλαιο, "κόφτης" δικαιωμάτων για το λαό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μο·
·π·'
κυριακατικος ι
κνι>ιΑκιι ι2 ιονΝιι Με - πιο. ΦΥΛΛΟΥ που ευρο 2,5
ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ|ΚΗΣ ΕΠ|ΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ'ΣΤ|ΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ Φ|ΛΟΞΕΝ|ΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΟ|ΝΩΝ|ΚΩΝ Δ|ΚΑ|ΩΜΑΤΩΝ»
ΚΑ"ΜΕΤΑΝΑΣῖΩΝ ΣΤΗ Ρ|ΤΣΟΝή   τους εργαζὁμἔνο"ς
ί <<Π£θαΝ0“μ8 μερα μ8 τη μερα-Μ ΜΜΟ το νεο σχεδιο της Κομιοιον
0 «Ριζοσπάστης» συνεχίζει το οδοιπορικό του στο κέντρο φιλοξενίας ΔΠΟκ^^γ ο «Ριζοσπάστης» αποκαλύπτει την πρόταση Ποάνκερ
και κράτησης και κοτσγράφει τις άθλιες συνθηκες διαβίωσης για έναν «πυλώνσ ελάχιστων .κοινών εργασιακών δικαιωμάτων» στην ΕΕ
ΣΕΛ. ΤΟ ΣΕΛ. Ἡ
<<Δίκαιη αναπτυξη» για το κεφαλαιο
«κοφτης» δικαιωματων για το λαο
Μ0Ν0ΠΩΛ|ΑΚ0| 0Μ|Λ0|
Καμία ανοχή, καμία συναίνεση.
Με το  ο χ 2 χ ο· . | χ
στρσμΞένἔμ Απαντηση με οργανωση, αντεπιθεση, λαικη συμμαχια
στις "ολὐμορφες Το νέα κυβερνητικό προπαγανδιστικό σύνθημα αναμό
κρατικές ενισχύσεις ζεται «δίκαιη αναπτυξη». Στην πραγματικότητα, σημαίΣΕΛ- θ νει πλήθος προνομίων, διευκολύνσεων για τους επιχει
^ΡθΡο ρηματικούς ομίλους και ανοιγμα νέων πεδίων κερδοφο
ρίας για το κεφαλαιο. Αυτό δείχνει ολοκόθαρα ο «αναπτυξιακός νόμος», που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή.
Την ίδια στιγμή, ο λαός έρχεται αντιμέτωπος με την υλοποίηση των αντιλα'ι'κών νόμων, ενώ έχει ήδη ανοίξει
η ατζέντα της επίθεσης στα εργασιακό δικαιώματα, με
το κεφαλαιο, την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της
ΕΕ να προχωρούν σε παρεμβόσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι γυναίκες και οι νέοι των λαϊκών οικογε
Το ανέκδοτο
της «δίκαιης ανάπτυξης»
ΣΕΛ. θ - 7
Οι ανατροπές
στα Εργασιακά
και στους μισθούς
του Δημοσίου
ΣΞ^· '3 · '3 νειὡν δεν πρέπει να συναινέσουν. Μόνος δρόμος είναι η οργανωμένη πόλη, η αντεπίθεση σε όλα τα κρίΗ στάση αιμα μέτωπα πόλης, όπως τα Εργασιακό, είναι η λαϊκή συμμαχία σε σύγκρουση με τη στρατηγική του κετοϋ εργοδοτ|κού φαλαιου που υπηρετει η κυβερνηση και στηριζουν όλα τα αστικα κόμματα.
- κυβερνητικού ·
συγδ|Κολ|σμού "00 ΧΡΟΝ'Δ ΠΟ ΗΝ |ΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ο' 8νΡ°°"'κ°ς
στο ζήτημο Δυο νεες ιστοσελιδες κοντρες
των Συμβάσεων › με πλουσια ιστορικό "λ'Κό στη ΒρεΪ°ν'°.
Σελ 42- ω .  _ Ι | Κ" "'° εργατικα
χω :εκινανε σημερα - λαικο
ΠΑΛΑ|Σῖ'Ν|ΑΚΑ Με" _” Μ. , σ" φἑρ°νῖ°
Συνεχής ='“_ωΜ τη λειτουργια τους μ
ο ώνος #ἑ2;Χ “'Μ“^`ἙἙ Δύο νέες ,σημαντικές ιστοσέλί δες, 28?ἔἔῖΉΞ$0ἙΠ8°Ἡζοῖ
γ , η @Ζ εξαιρετικό χρήσιμες σε όσους αναζητούν μέλους του ΠΓ της ΚΕ του
ο"ενονἩ `δ Μ , την ιστορική αλήθεια, έθεσε σε λειτουργία η ΚΕ του ΚΚΕ. Η Κἔἑωἔ£σεἔῇ%ωἰΠὅἔ
στην πρώτη είναι ιστοσελίδα προσφορών στο Αρχείο της ΚΕ "8ρχὸμ8νἔ δημοὅἡφ|σμσ
δ , . του ΚΚΕ και η δευτερη ειναι αφιερωμενη στα 70 χρονια στη Βρετανία
ο “σωΠηϊη Μαη από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σελ. Μ - ι5
ΣΕΛ. 30 - θ'
ΣΕΛ. ίδ - Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα