Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η συντριβή της μεσαίας τάξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.  οει>ιΝΑ
. η ειΝεΜΑ
μ. τι “Μιμί ι .ι ' Δ °
τι" αυτό' . · η; ”ω   Ο
Η Γ Ξ· ' 'δ Ζ
“ ~ εισιτηρια
. έγκυρα χ στην Τ!μΠ
η και πληρως  του ενος
ενημερωση έ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
_ Με! ΠΜΟΣ
¦““.Μ.ω--..ω ΕΔΕΜ.” ΣΕΛ|ΔΑ 3
Μ Δ. ΜΜΜ ί1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Η. "Μ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μ Β. ΜΑΧΟΝ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΑΑΜπΡΑκΗΣ ΚΥΜΗ" Ω ΠΜΥ Μι Κεντρικό γραφεία: ΜΜΜ 80. Αθήνα 115 28 ©ΤΟ ΒΗΜΑ Β| 
Ειοε ιδρύσεωε 1922 ΤΖ' Των Αγίων Παω. Μ και Πέτρου Φ 211 365.7000. Εστω: τονιιπ[email protected]αο|πετ.σ εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Βρε 950 · Αριθ. 18457 Ανατολή 08.02 - Δόση 20.48. Σελήνη πρώτο Τέταρτο ΜΜΜ: πωαχω.ιωωρ Οργανισμό Μμπρόκπ Α.Ε. Τ|ΜΗ€2.ω
Ραγδαία π φθορό του Τσίπρα, αλλα δεν κερδίΖει αναλογα ο Μπτοοτόκπ8 Με.
25.696 30.8% 8,7% 7.4% 7.5% '3.0% 3.4% 4.6% 1.8% 1.6% 3.2% 2.4%
  ιζ· χΜπΑνιΗ τ 7  λ
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ
Σοκ από τα εκκαθαριστικό Με Εφορἰαε - εν αναμονή 3.500.000 δηλώσετε
Η συντριβή Τικ μεσαίαε Τόξιι8
ο Φορολογία. υποκαΤανόλωση, λουκετα διαλυουν Την κοινωνία σΤο μέσα νοικοκυριό έχασε Το 30%
Του εισοδήμαΤοςο Ενας σΤους Τρεις πληρώνει επιπλέον φόρουςοΣυμψηφισμός με ΕΝΦ|Αγια 450.000
ΣΕΛΙΔΕΣ Α10·11. Μ
ΑΝΩ-ΚΑΪΩΗΠΑ|ΔΕ|Α ΟΛΑ ΑΝΟ|ΧΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦ|ΣΜΑ
Αλλαγε5 | ~ ) Το ΟΙ ΝΟΣΗΡ0Ι
χωρο σχεδιο . ΕΓΚΕΦΑΛ0Ι
για σχολεία και φον-ἑασμ9 ι ας_.__εἀ 
εξετόοειε  του Γθχπ ΣτΑΥΡογΤΡιΐψνκΑΡπ
 λες οι κοἔερνήτην Ευρωπη -  ἔν
ΣΜαστηοΜΜ
όρο αλλαγών σε όλο το
φάσμα Της εκπαίδευσης
χωρίς να είναι σαφές σε τι
αποβλέπουν. ΣΕΛιΔεΣ Α28-29
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α22-Ζ3
τι. ΜΑγΡικοΣ ΑΜΑ”_Τε“κῖιἶΤἶοἶιΑ Αι·οπΑ:ᾶῇπἱιΑ
Οικοδομε8 Σταρ και .
Χωρίς» την _ μεγιστανεε
ΜΜΜ  ΜΜΟ ΤΡΑπΕΖΑ πΕιΡΑιΩΣ
ή Πολεοδομία8 ή' ί και Αιγαίο
ΟΝ ε την ηλεκτρονική κατα· γ Μπορεί να έχει ήδη στην
  θεση του φακέλου στην κατοχή του ένα νησί, Χ
Πολεοδομία θα προχωρεί η . αλλό ο σταρ του Χόλιγουντ
Ο μυστῇρι05 οικοδομή με ευθύνη του μηχα- Μουσειο εντυπωσιόστηκε από ένα
. νικοὐ με στόχο να περιοριστεί . νησόκι στην περιοχή της
θανατ08 του η γρνὲτ=εἔΜἔνΠαραλληλα' δ'αμαντ' Ερμιονίδας. Μόνο που η επιο κα ριο θα μπορεί · θυμία του δεν μπορούσε να
« σκοτεινου» να μισθωθεί, να πουληθεί ή να στο σπμ80 πραγματοποιηθεί, καθώς η Η Μ Μ π" Μ
' ΜΜΜ χωρίς βεβαίωση ° Κορωνίδσ ανήκε ήδη σε έλ· ` '
εκδότη ΜΜΜω Μ της» Ελευ ερνα5 Μ ΜΜΜ
ΣεΑιΔΑΑΞο η μικές παραβάσεις. ΣΕΛιΔΑΑ27 ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ.ΣΕΛ|ΔΕΣ Η ι ΣΕΛΙΔΕΣ Α2σ21