Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: 30 νέα hot spots
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.Μ α
 ΜΑγΡικοΣ: Μι".
η ΙνΟ ΟΑΝΑΤΟΣ. Ο' Τ'ΟΑ|Τ||(Ο|
Μ Μ
ΕΕαρνι·ρἐ::τ ε. ἑ·-·· “ ΐ..ροέπιταγέε ανα πόρτα £|α|ο ανα εβδομαδα ιπ“ ““ “- ¦ “μαι·α Μαρινὲ ιουλο5
γ Δ!. Όι 5 '
ό επιι  Εἰ»
Λαξ -. Ο έω5 8· ι8/6/2016 για αγορέ5 €25 και αν·' Ζ Μπι:
β^ζΠε|5 χΡΕΩΣΗ
ποδοσφαιρο “-& ταινἰε5 στα καναλια
πον85ροΠ5'|
Ἑῖἔ' +ποναΜε ..ή 
ι . Ξ ζ _.
|·| |'|ΡΟΣΦΟΕΑ
Γ|Α ΤΑ |'|ΡΟ|ΟΝΤΑ
ΔΕΛΤΑ
ΜΟΝΟ ΣΤ|·|Ν
ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ηΘνν58ατο.9Γ Ώ
Γ|ΑΤ| ΑΑΝ||'|ΑΔ|ΑΣΕ Ο κΕ|(ΔΟΤ|·|Σ»
Το ΣΚΟΤΕΙΝ0
ριοτοτηοπια.ατ - ηθννηιοηθγ.9τ - ριοτοτηοπιαηονν5.€οηι - Ο|ΤνθΓΠ8982ΤΠθ.9Γ 
-·ὴ__ _
ΚΑι_οι Ε|(Β|ΑΣ'|'ΕΣ
· ΣΕΛ.
38-41
 _  ί ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ0
Ψ ι
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |'|ΑΓ|(ΟΣΝ||ΩΣ ΚΑ|ΤΕΤΑ| ·
ΡΟ|¦Ξ(|·|Ε (ΑΥΕΝΝΕ ΑΠΟ ΜΟΤΕΡ 'Η ΚΑΥΣ|Ν|Α
Τι δεν κατέγραψαν οι κόμερε5 από την «πορεια θανατου» στην Αττικη οδό
- Λιπόθμμο5 καηκε στη θέση του - Η μαχη των εμπειρογνωμόνων
Από τη Νικαια μέΧρι τη Ραφηνα, τα Χανια και ἱΣιΙαρτιι
·-:= έ' _ _ “ω
Φόβοι για έκρηξη του Μεταγαστευτικοὺ μέσα στο”-ι@οκα1ρι;ΣτΠ Μορια μ@αΖια καισΠὶτια Πληρὡγοι1γ 20 ευρώ καθε νύκτα σε μπραβου8 για Προστασία α1τὸ του=ισβολεὶ8
12... γραμματεἱ8 για το γκαραΖ τη8 Βου λαο
ΑΚΟΜΗ Δ|ΟΡ|ΖΟγΝ 6 ΣΤΟ 1  ΣΤΟ ΑΝΟ|ΓΟΥΝ |'|ΑΛ| ΤΟ
Δ|Α|(ΟΜΜΑΤ||(Α Η) |'|ΑΡ|(|ΝΓ|( ΓΥΜΝΑΣΤΗΡ|Ο ΚΑΝΑΑ| ΠΟΥ ΟΑ ΕΚΛΕ|ΝΑΝ
· ΣΕΛ_ ]4-Ι6
|·| Δ||(ΟΓΡΑΦ|Α ΣΤΟ ΦΩΣ
Αλλα λένε
οι δύο
κοπέλ88 για
τον Παντελη
 ·¦ ρ
Απόρρητο έγγραφο
του ΓΕΣ
· ΣΕΛ. 2Ξ26 _ ΗΛ.
48-48
«Κακοστπμέγεε
σκευωριε8» δειΧνει Πενθημεροιι
ο ΠαπαγγελόΠοαλο8 και οκταωροιι
· ΣΒὶ 32 · ΣΕΧ. 6-8
Πανε για καταργησΙι
ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ
Ί ΤΟ ΔΥΣΤΥΧ|·|Ν|Α
Το πιπ
αναποδογαρισμ@ο.
με τοαε ποροσβέοτεε
να βγό2οαν από μέσα
Τη μια επιβόΤιδα
ενὡ ο Παντελἰδη5
¦ ΝάντιαἑαλΜ ¦ 'Αρη
! ΑΠσιΒοΗΘοΣ
Ι | ΤΗΣ ΔΡοΥΖΑ,
ΠΡιΠαΠιΣΣΑ
παραμ@ει ακόμη
ηκλωβισμένο5
ζ ΦΩΤΟΓΡΑΦ|ΕΣ-ΝΤΟ|(ΟΥΜΕΨ